Naše zjištění
1. 8. 2008

Názory občanů na rovnost šancí v naší společnosti

Naprostá většina lidí si myslí, že současný režim poskytuje některým skupinám obyvatel nespravedlivé výhody a privilegia (86 %). Většina lidí je také přesvědčena, že u nás neexistuje společnost rovných šancí (76 %), na druhé straně téměř dvě třetiny lidí se domnívají, že schopní jedinci se u nás mohou dobře uplatnit (61 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2008/06-2

VEŘEJNOST MÁ VÁŽNÉ POCHYBNOSTI O TOM, ŽE V NAŠÍ SPOLEČNOSTI EXISTUJE SOCIÁLNÍ ROVNOST A SPRAVEDLNOST.

Naprostá většina lidí si myslí, že současný režim poskytuje některým skupinám obyvatel nespravedlivé výhody a privilegia (86 %). Většina lidí je také přesvědčena, že u nás neexistuje společnost rovných šancí (76 %), na druhé straně téměř dvě třetiny lidí se domnívají, že schopní jedinci se u nás mohou dobře uplatnit (61 %).  Tyto názory silně korespondují s majetkovými poměry lidí a jejich politickou orientací. Lidé s vyšším životním standardem a lidé pravicového smýšlení mají častěji než ostatní tendenci vnímat naši společnost jako sociálně spravedlivou. V průběhu desetiletí se podíl lidí, hodnotících míru sociální spravedlnosti v naší společnosti pozitivně, poněkud snížil.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 13.–23. června 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1244 respondentů.

Názorům lidí na sociální nerovnosti se STEM věnuje již od roku 1997. Zjišťuje, zda lidé vnímají českou společnost jako společnost rovných šancí, zda si myslí, že schopní jedinci mají v naší společnosti možnost uplatnění a zda veřejnost považuje privilegia, výhody a výsady některých skupin za oprávněné.

„Zaručuje současný režim stejné šance pro všechny lidi?“

Pramen: STEM, Trendy 2008/6-2, 1244 respondentů

Za společnost rovných šancí pokládá současný režim pouze čtvrtina lidí, 76 % občanů s tím nesouhlasí, přičemž u více než třetiny populace je přesvědčení o tom, že současný režim není schopen zaručit lidem stejné šance na úspěch v životě, velmi silné.

V průběhu deseti uplynulých let se podíl lidí přesvědčených o tom, že žijí ve společnosti rovných šancí, pohyboval mezi čtvrtinou až třetinou populace. Nejpříznivěji hodnotili lidé tuto kvalitu společnosti v roce 1997 (35 %) a nejhůře letos v červnu (24 %).

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
sociální jistoty, sociální sféra