Naše zjištění
25. 3. 2009

Názory občanů na řešení hospodářské krize

Dvě třetiny občanů by při řešení dopadů finanční a hospodářské krize daly přednost opatřením, která by vedla zaměstnavatele k udržení a k tvorbě nových pracovních míst. Třetina občanů by spíše uvítala opatření k udržení životní úrovně obyvatel naší země.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 03/2009

PŘI ŘEŠENÍ SOUČASNÉ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE BY VĚTŠINA LIDÍ PREFEROVALA OPATŘENÍ K UDRŽENÍ ZAMĚSTNANOSTI  A TVORBĚ NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST.

Dvě třetiny občanů by při řešení dopadů finanční a hospodářské krize daly přednost opatřením, která by vedla zaměstnavatele k udržení a k tvorbě nových pracovních míst. Třetina občanů by spíše uvítala opatření k udržení životní úrovně obyvatel naší země. Podpora opatření k udržení a rozvoji zaměstnanosti zaznívá častěji od lidí s vysokoškolským vzděláním, od dobře majetkově zajištěných, od lidí politicky orientovaných napravo či od příznivců ODS. Řešit dopady současné krize udržením a tvorbou nových pracovních míst navrhují ve větší míře dále lidé, kteří pro naši zemi preferují tržní ekonomiku s minimálními zásahy státu nebo tržní ekonomiku, kde stát má silné kontrolní pravomoci.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 9. března 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1276 respondentů.

V březnovém výzkumu se společnost STEM zaměřila mimo jiné na velmi aktuální problém: jaký způsob řešení dopadů finanční a hospodářské krize by občané preferovali? Na výběr měli respondenti dvě varianty odpovědí: dopady současné krize řešit platbami a úlevami k udržení životní úrovně obyvatel nebo přijmout opatření, která přimějí zaměstnavatele udržet, ale i vytvářet nová pracovní místa. Dvě třetiny lidí by preferovaly druhý přístup – přijmout opatření k udržení a rozvoji zaměstnanosti.

Pramen: STEM, Trendy 3/2009, 1276 respondentů starších 18 let

Upřednostňování nabízených možností řešení dopadů hospodářské krize se velmi významně liší v závislosti na nejvyšším ukončeném vzdělání respondentů, na jejich materiálním zajištění, na pocitech obav z blízkého ekonomického vývoje a na politické orientaci, resp. stranických preferencích občanů.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
hospodářská krize, krize