Naše zjištění
22. 10. 2012

Názory občanů na reformní politiku vlády

Zatímco krátce po nástupu Nečasovy vlády považovalo skoro 40 % občanů připravovaná opatření vlády za správnou cestu k ozdravení státních financí, nyní je to již pouze čtvrtina (24 %). Většina lidí (68 %) si však stále myslí, že v nejbližších třech až pěti letech jsou zásadní sociální, daňové a zdravotní reformy potřebné.

Tisková informace z výzkumu STEM Trendy 10/2012

Vydáno dne 22. 10. 2012

 

VLÁDNÍ OPATŘENÍ K OZDRAVENÍ STÁTNÍCH FINANCÍ JSOU SPRÁVNÁ PODLE ČTVRTINY OBČANŮ

Zatímco krátce po nástupu Nečasovy vlády považovalo skoro 40 % občanů připravovaná opatření vlády za správnou cestu k ozdravení státních financí, nyní je to již pouze čtvrtina (24 %). Většina lidí (68 %) si však stále myslí, že v nejbližších třech až pěti letech jsou zásadní sociální, daňové a zdravotní reformy potřebné. Zřetelně ubylo také lidí (na 26 %), kteří by zvyšovali daně, aby bylo více prostředků na sociální opatření.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 24. září až 2. října 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1061 respondentů.

Prováděná a připravovaná opatření české vlády velká většina lidí (76 %) nepovažuje za správnou cestu k ozdravení státních financí. Lidí, kteří jednoznačně z tohoto pohledu vládní opatření podporují, je pouze 5 %.

„Myslíte si, že prováděná a připravovaná opatření vlády jsou správnou cestou k ozdravení státních financí?"

Pramen: STEM, Trendy 10/2012, 1061 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
názor veřejnosti, reformy