Naše zjištění
13. 1. 2012

Názory občanů na příjmové nerovnosti ve společnosti

Řadu let výzkumy STEM ukazují, že téměř všichni naši občané pozorují narůstající rozdíly mezi lidmi. Zároveň však dvoutřetinová většina lidí (69 %) považuje za správné, aby skutečně schopní lidé měli mnoho peněz. Z druhé strany narůstá podíl lidí, podle nichž by se rozdíly v příjmech měly zmenšit..

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2011

VYDÁNO DNE 13. 1. 2012

VĚTŠINA OBČANŮ PODPORUJE SNÍŽENÍ ROZDÍLŮ V PŘÍJMECH

Řadu let výzkumy STEM ukazují, že téměř všichni naši občané pozorují narůstající rozdíly mezi lidmi.  Zároveň však dvoutřetinová většina lidí (69 %) považuje za správné, aby skutečně schopní lidé měli mnoho peněz. Z druhé strany narůstá podíl lidí, podle nichž by se rozdíly v příjmech měly zmenšit.. Dvě třetiny naší  veřejnosti požadují, aby vláda pomocí vyšších daní přerozdělovala příjmy těch, kteří jsou na tom dobře, ve prospěch těch, kteří na tom dobře nejsou. V porovnání s rokem  2010 se tyto názory nemění.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.– 9. 12. 2011 Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1227 respondentů.

Ke společnosti v období transformace patří zvětšování sociálních nerovností. Již v polovině 90. let česká veřejnost naprosto jednoznačně konstatovala, že rozdíly mezi lidmi v naší společnosti se zvětšují a dnes je tento názor zcela všeobecný.

Na druhé straně však většina české veřejnosti považuje za správné, aby skutečně schopní lidé měli mnoho peněz. Tento názor je v dlouhodobé časové řadě STEM (od roku 1990) poměrně stabilní, mění se však jeho intenzita, podíl odpovědí „určitě souhlasím“ se snižuje ve prospěch odpovědí „spíše souhlasím“. Aktuální výzkum nepřinesl v této otázce žádnou změnu.

„Je správné, aby skutečně schopní lidé měli mnoho peněz, třeba i miliony.“ (v %)

Pramen: STEM, Ekonomická očekávání 1990-93, Trendy 1993-2011

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace