Naše zjištění
2. 2. 2010

Názory občanů na přijetí Lisabonské smlouvy

V názoru, zda problémy s ratifikací Lisabonské smlouvy v ČR poškodily náš obraz v Evropě, je veřejnost rozdělena na dvě poloviny. Jedna si myslí, že ano, druhá, že nikoliv. S přijetím Lisabonské smlouvy je většina občanů (64 %) spokojena. Rozhodnutí poslanecké sněmovny vyslovit nedůvěru vládě Mirka Topolánka v průběhu našeho předsednictví vnímá mírná většina (56 %) obyvatel ČR za nesprávné.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2010
VYDÁNO DNE 2. 2. 2010

S PŘIJETÍM LISABONSKÉ SMLOUVY JE VĚTŠINA ČECHŮ SPOKOJENA, PROBLÉMY S JEJÍM SCHVALOVÁNÍM V ČR VŠAK NÁŠ OBRAZ V EU PODLE POLOVINY OBČANŮ POŠKODILY.

 

V názoru, zda problémy s ratifikací Lisabonské smlouvy v ČR poškodily náš obraz v Evropě, je veřejnost rozdělena na dvě poloviny. Jedna si myslí, že ano, druhá, že nikoliv. S přijetím Lisabonské smlouvy je většina občanů (64 %) spokojena. Rozhodnutí poslanecké sněmovny vyslovit nedůvěru vládě Mirka Topolánka v průběhu našeho předsednictví vnímá mírná většina (56 %) obyvatel ČR za nesprávné.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 11. ledna 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1297 respondentů.

 

Dění v Evropské unii vnímali občané ČR minulý rok především prostřednictvím tří klíčových událostí – našeho předsednictví EU, voleb do EP a schvalování Lisabonské smlouvy. Během roku  2009 došlo v řízení EU k jednomu významnému zvratu a k jedné změně – obě události vnímali Češi dost citelně. První zmíněná událost se týká března roku 2009, kdy poslanecká sněmovna vyslovila nedůvěru vládě Mirka Topolánka a narušila tak naše předsednictví Evropské unii. Druhá změna vyvrcholila prosincem roku 2009, kdy se Evropská unie po náročném procesu schvalování reformní smlouvy začala řídit jejími pravidly.

 

Pokud jde o Lisabonskou smlouvu, výzkum zjišťoval, zda jsou občané spokojeni s tím, že ji Česká republika přijala. Výsledky ukazují, že necelé dvě třetiny lidí (64 %) jsou s přijetím Lisabonské smlouvy spokojeny, přičemž převládá spíše mírnější spokojenost (reprezentovaná variantou „spíše ano“ – 50 %), nežli spokojenost rozhodná (reprezentovaná variantou „určitě ano“ – 14 %).

 

„Jste Vy osobně spokojen(a) s tím, že Česká republika přijala Lisabonskou smlouvu o Evropské unii?“

 

Pramen: STEM, Trendy 1/2010, 1297 respondentů starších 18 let


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Lisabonská smlouva