Naše zjištění
4. 8. 2008

Názory občanů na práci a nezaujatost našich soudů

Více než dvě třetiny lidí (72 %) pochybují o tom, že naše soudy odvádějí dobrou práci, a téměř stejný počet má pochybnosti i o jejich objektivitě a nestrannosti. Příznivěji se na práci a objektivitu soudů dívají stoupenci pravice, zejména sympatizanti ODS. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2008/06-2 PRÁCE NAŠICH SOUDŮ SI VEŘEJNOST PŘÍLIŠ NEVÁŽÍ A O JEJICH NESTRANNOSTI MÁ VÁŽNÉ POCHYBNOSTI.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2008/06-2

PRÁCE NAŠICH SOUDŮ SI VEŘEJNOST PŘÍLIŠ NEVÁŽÍ A O JEJICH NESTRANNOSTI MÁ VÁŽNÉ POCHYBNOSTI.

Více než dvě třetiny lidí (72 %) pochybují o tom, že naše soudy odvádějí dobrou práci, a téměř stejný počet má pochybnosti i o jejich objektivitě a nestrannosti. Příznivěji se na práci a objektivitu soudů dívají stoupenci pravice, zejména sympatizanti ODS.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 13.–23. června 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1244 respondentů.

Spokojenost občanů s prací soudů je poměrně nízká – podíl lidí přesvědčených o tom, že soudy odvádějí dobrou práci, nečiní ani třetinu populace (28 %). Také rozložení odpovědí ukazuje na poněkud rezervovaný vztah veřejnosti k práci soudů. Jednoznačně kladně ji hodnotí jen 3 % lidí, zatímco jednoznačně negativní hodnocení se objevuje u téměř čtvrtiny populace (24 %).

„Myslíte si, že soudy v naší republice odvádějí dobrou práci?“

Pramen: STEM, Trendy 2008/06-2, 1244 respondentů

Kladný názor na práci soudů vyjadřuje dlouhodobě čtvrtina až necelá třetina lidí. K ojedinělému vzestupu došlo v roce 2002, kdy se příznivé hodnocení vyhouplo na 41 %. Tento vzestup odrážel celkově optimističtější nálady veřejnosti, která se projevila také ve vyšší důvěře v další státní instituce (armádu, policii, sněmovnu, vládu, ombudsmana a prezidenta). Následujícího roku se však příznivé hodnocení vrátilo na čtvrtinovou úroveň a teprve v posledních dvou letech pozorujeme velmi mírný vzestup kladných vyjádření, jejichž míra nicméně stále nedosahuje ani třetinové úrovně.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
instituce, soudy