Naše zjištění
4. 11. 2011

Názory občanů na potřebnost reforem

Prováděná a navrhovaná úsporná opatření, které prosazuje vláda, jsou správnou cestou k ozdravení financí podle necelé třetiny občanů. Asi třetina lidí by souhlasila se zvýšením daní, aby bylo více prostředků na sociální opatření. Zásadní reformy v sociální, zdravotní a daňové oblasti však považuje za potřebné provést v nejbližších třech až pěti letech přes 70 % lidí.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2011

VYDÁNO DNE  4. 11. 2011

ZÁSADNÍ REFORMY JSOU POTŘEBA – ALE JAK NA NĚ? VLÁDNÍ KROKY ANI ZVÝŠENÍ DANÍ LIDÉ NEPODPORUJÍ.

Prováděná a navrhovaná úsporná opatření, které prosazuje vláda, jsou správnou cestou k ozdravení financí podle necelé třetiny občanů. Asi třetina lidí by souhlasila se zvýšením daní, aby bylo více prostředků na sociální opatření. Zásadní reformy v sociální, zdravotní a daňové oblasti však považuje za potřebné provést v nejbližších třech až pěti letech přes 70 % lidí.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 7. – 15. října 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1277 respondentů.

STEM se v říjnovém průzkumu zaměřil také na některé otázky z oblasti vývoje naší ekonomiky a reforem.

Více než 70 % lidí se domnívá, že v nejbližších třech až pěti letech bude potřebné provést u nás zásadní reformy v sociální, daňové a zdravotní oblasti. Otázka nehodnotí, jakým způsobem by se tyto reformy měly provádět, pouze jejich potřebnost.

„Je podle Vašeho názoru v naší zemi potřeba v nejbližších třech až pěti letech provést zásadní reformy v sociální, zdravotní a daňové oblasti?"

Pramen: STEM, Trendy 10/2011, 1277 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
reformy