Naše zjištění
29. 11. 2012

Názory občanů na podporu v nezaměstnanosti

Dvoutřetinová většina občanů ČR dlouhodobě zastává názor, že nezaměstnaní by měli dostávat jen tak nízké dávky, aby byli nuceni si aktivně hledat práci. Současná úroveň podpor a sociálních dávek však není podle nadpoloviční většiny veřejnosti (56 %) dostatečně motivující. Téměř stejný podíl dotázaných (57 %) je proti tomu, aby stát podporu v nezaměstnanosti zvýšil.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2012

VYDÁNO DNE 29. 11. 2012

MÍRNĚ SE SNIŽUJE PODÍL LIDÍ, KTEŘÍ JSOU PROTI ZVYŠOVÁNÍ PODPORY V NEZAMĚSTNANOSTI

Dvoutřetinová většina občanů ČR dlouhodobě zastává názor, že nezaměstnaní by měli dostávat jen tak nízké dávky, aby byli nuceni si aktivně hledat práci. Současná úroveň podpor a sociálních dávek však není podle nadpoloviční většiny veřejnosti (56 %) dostatečně motivující. Téměř stejný podíl dotázaných (57 %) je proti tomu, aby stát podporu v nezaměstnanosti zvýšil. Zatímco zastoupení názoru na motivační efekt podpory v nezaměstnanosti v populaci od května 2012 zůstalo totožné, se zvýšením podpory by nyní souhlasilo poněkud více lidí.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 27. října až 5. listopadu 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1062 respondentů.

Součástí politiky státu v řešení problému nezaměstnanosti jsou sociální dávky a podpora v nezaměstnanosti. Většina občanů se v této otázce přiklání k poměrně realistickému přístupu: vláda by měla poskytovat jen takové dávky, aby nezaměstnaní byli motivováni si hledat práci i za cenu přijetí méně kvalifikované práce, absolvování rekvalifikace, přestěhování apod. Třetina veřejnosti naopak preferuje poskytovat tak vysoké dávky, aby nedošlo ke snížení životní úrovně nezaměstnaných. Zastoupení těchto názorů ve veřejném mínění je od roku 1998 v podstatě stabilní a nijak výrazně se nemění, například v závislosti na aktuální situaci na trhu práce či míře obav z nezaměstnanosti. Od posledního průzkumu tedy pozorujeme pouze tříprocentní růst podílu odpovědí ve prospěch vyšších dávek v nezaměstnanosti.

„Čemu by podle Vás měla vláda dát v řešení nezaměstnanosti přednost?“ (%)

Pramen: STEM, Ekonomická očekávání 1991-92, Trendy 1993-2012

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
názor veřejnosti, nezaměstnanost, podpora