Naše zjištění
1. 12. 2011

Názory občanů na podporu v nezaměstnanosti

Více než dvě třetiny lidí trvale zastávají názor, že nezaměstnaní by měli dostávat jen tak malé dávky, aby byli nuceni si shánět práci. Současná úroveň podpor a sociálních dávek podle více než 60 % Čechů dostatečně motivační není. V souladu s většinovým požadavkem, aby podpory v nezaměstnanosti byly nízké, také téměř dvě třetiny občanů nechtějí, aby se podpory v nezaměstnanosti zvyšovaly.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2011

VYDÁNO DNE 1. 12. 2011

DÁVKY V NEZAMĚSTNANOSTI BY MĚLY BÝT TAKOVÉ,
ABY LIDÉ NEZTRÁCELI MOTIVACI HLEDAT SI PRÁCI.

Více než dvě třetiny lidí trvale zastávají názor, že nezaměstnaní by měli dostávat jen tak malé dávky, aby byli nuceni si shánět práci. Současná úroveň podpor a sociálních dávek podle více než 60 % Čechů dostatečně motivační není. V souladu s většinovým požadavkem, aby podpory v nezaměstnanosti byly nízké, také téměř dvě třetiny občanů nechtějí, aby se podpory v nezaměstnanosti zvyšovaly.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. října–7. listopadu 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1257 respondentů.

Názor na to, jak vysoké mají být dávky v nezaměstnanosti a jakou roli mají plnit, se v české populaci od konce minulého století v zásadě nemění. Výrazná většina (v současnosti 70 %) je pro to, aby dávky byly jen minimálně a aby nutily nezaměstnaného, aby si sháněl práci všemi dostupnými způsoby (méně kvalifikovaná práce, rekvalifikace, přestěhování za prací apod.).

„Čemu by podle Vás měla vláda dát v řešení nezaměstnanosti přednost?“ (%)

 

Pramen: STEM, Ekonomická očekávání 1991-92, Trendy 1993-2011

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
nezaměstnanost, sociální jistoty