Naše zjištění
20. 4. 2009

Názory občanů na nezaměstnanost

Přestože se nezaměstnanosti obává 60 % ekonomicky aktivní české populace, považuje ji veřejnost většinou za pozitivní jev, který vede k tomu, že jsou lidé odpovědnější a váží si své práce. Dvě pětiny lidí říkají, že většina nezaměstnaných nemá skutečný zájem o práci. Ještě vloni se o nezaměstnaných vyslovovala veřejnost kritičtěji.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 4/2009

 

 


KRIZE MĚNÍ POHLED NA NEZAMĚSTNANÉ – UBÝVÁ LIDÍ, KTEŘÍ JE POVAŽUJÍ ZA OSOBY BEZ SKUTEČNÉHO ZÁJMU O PRÁCI.

 Přestože se nezaměstnanosti obává 60 % ekonomicky aktivní české populace, považuje ji veřejnost většinou za pozitivní jev, který vede k tomu, že jsou lidé odpovědnější a váží si své práce. Dvě pětiny lidí říkají, že většina nezaměstnaných nemá skutečný zájem o práci. Ještě vloni se o nezaměstnaných vyslovovala veřejnost kritičtěji. Lidé zřejmě díky krizi uznávají, že mezi nezaměstnané se dostávají i lidé, kteří o práci zájem mají.

 Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. 3. – 6. 4. 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1297 občanů ČR.

 Otázkám spojeným s fenoménem nezaměstnanosti se společnost STEM věnuje dlouhodobě, od roku 1993. Nahlížejí lidé na nezaměstnanost jinak v době, kdy panuje globální ekonomická a hospodářská krize?

 Jsou nezaměstnaní lidé bez skutečného zájmu o práci? Většina lidí (58 %) je opačného mínění.  Tento názor je zřejmě ovlivněn současnou krizí nejvýrazněji – lidé si začínají uvědomovat, že kvůli krizi přibývá lidí bez práce a že jsou mezi nimi tací, kteří o zaměstnání skutečně stojí.

 

 

Pramen: STEM, Trendy 2009/4, 1297 respondentů


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
nezaměstnanost