Naše zjištění
8. 4. 2014

Názory občanů na naše členství v EU

Bezmála polovina občanů (46 %) je aktuálně spokojena s členstvím České republiky v Evropské unii. Podíl spokojených je nepatrně nižší než před rokem. Dvě třetiny občanů (67 %) přiznaly, že cítí sounáležitost s Evropou, cítí se být Evropany a 38 % lidí by chtělo mít dvojí občanství – ČR i EU.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2014

VYDÁNO DNE 8. 4. 2014

 

DVĚ TŘETINY LIDÍ SE CÍTÍ BÝT EVROPANY A TÉMĚŘ POLOVINA OBČANŮ JE SPOKOJENÝCH S NAŠÍM ČLENSTVÍM V EU.

Bezmála polovina občanů (46 %) je aktuálně spokojena s členstvím České republiky v Evropské unii. Podíl spokojených je nepatrně nižší než před rokem. Dvě třetiny občanů (67 %) přiznaly, že cítí sounáležitost s Evropou, cítí se být Evropany a 38 % lidí by chtělo mít dvojí občanství – ČR i EU.  Pokud by se zcela hypoteticky u nás konalo znovu referendum o vstupu do Evropské unie, pro vstup by hlasovala polovina obyvatel (49 %). Většina veřejnosti (74 %) si nemyslí, že naše republika je schopna hrát v EU aktivní roli.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 11. – 20. března 2014. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1070 respondentů.

V rámci pravidelného monitoringu názorů české veřejnosti na problematiku českého členství v Evropské unii se STEM rovněž zaměřil na samotnou spokojenost českých občanů s naším členstvím. Podle březnového průzkumu je s naším členstvím v EU spokojena téměř polovina občanů (46 %), většinou však jde o váhavější odpovědi „spíše ano“.

„Jste Vy osobně celkově spokojen(a) s naším členstvím v Evropské unii?“

Pramen: STEM, Trendy 03/2014, 1070 respondentů starších 18 let

Časová řada STEM, která zachycuje vývoj spokojenosti občanů s členstvím v Evropské unii po vstupu do EU, ukazuje, že pozvolné oslabování míry spokojenosti bylo přerušeno českým předsednictvím v roce 2009, které přineslo výrazné posílení pozitivních pocitů. Následně se však míra spokojenosti opět začala snižovat až k minimální hodnotě v dubnu 2012. Rok poté došlo k opětovnému vyrovnání podílů lidí spokojených a nespokojených a letos je situace velmi podobná.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Česká republika, členství, Evropská unie