Naše zjištění
1. 6. 2011

Názory občanů na napětí mezi sociálními skupinami u nás

Napětí mezi bohatými a chudými i napětí mezi vedením a zaměstnanci označuje jako velmi nebo poměrně silné 68 % procent občanů. Zhruba polovina (53 %) občanů vypovídá o silném napětí mezi lidmi s různými politickými názory. Méně často lidé registrují silné napětí mezi mladými a starými lidmi (42 %) a mezi městem a venkovem (27 %).

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 05/2011

VYDÁNO DNE 1. 6. 2011

DVĚ TŘETINY OBČANŮ SE DOMNÍVAJÍ, ŽE U NÁS PANUJE SILNÉ NAPĚTÍ MEZI BOHATÝMI A CHUDÝMI,

STEJNĚ VELKÁ ČÁST VNÍMÁ SILNÉ NAPĚTÍ MEZI VEDENÍMI PODNIKŮ A ORGANIZACÍ A ZAMĚSTNANCI.

Napětí mezi bohatými a chudými i napětí mezi vedením a zaměstnanci označuje jako velmi nebo poměrně silné 68 % procent občanů. Zhruba polovina (53 %) občanů vypovídá o silném napětí mezi lidmi s různými politickými názory. Méně často lidé registrují silné napětí mezi mladými a starými lidmi (42 %) a mezi městem a venkovem (27 %). Celkově vnímají silné napětí častěji lidé s nižším vzděláním, hůře materiálně zajištění a občané orientovaní politicky spíše doleva.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.–9. 5. 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1219 respondentů.

Existence rozporů a napětí mezi sociálními skupinami neodmyslitelně patří k lidským společnostem a je předpokladem jejich vývoje. V některých obdobích a situacích se tyto rozpory a napětí mohou vyostřovat a ústit v konflikty. Poslední léta, poznamenaná globální finanční a ekonomickou krizí a finančními problémy řady států, znamenají zatěžkávací zkoušku sociální soudržnosti. Společnost STEM se proto snažila zjistit, jak občané ČR nahlížejí na existenci napětí mezi sociálními skupinami u nás.

Pramen: STEM, Trendy 05/2011, 1219 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
sociální jistoty, sociální skupiny