Naše zjištění
23. 4. 2008

Názory občanů na Lisabonskou smlouvu

Občané ČR jsou v otázce schválení Lisabonské smlouvy parlamentem nerozhodní –přibližně polovina si myslí, že by měla být ratifikována, druhá polovina se kloní k opačnému názoru. Lidí, kteří dopadům nové Reformní smlouvy EU rozumí, je poměrně málo (22 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 04/2008


ZHRUBA POLOVINA LIDÍ ŘÍKÁ, ŽE BY PARLAMENT MĚL RATIFIKOVAT LISABONSKOU SMLOUVU.  JEN PĚTINA LIDÍ VŠAK DOPADŮM TÉTO SMLOUVY ROZUMÍ.


Občané ČR jsou v otázce schválení Lisabonské smlouvy parlamentem nerozhodní –přibližně polovina si myslí, že by měla být ratifikována, druhá polovina se kloní k opačnému názoru. Lidí, kteří dopadům nové Reformní smlouvy EU rozumí, je poměrně málo (22 %). Mezi nimi ovšem většina s její ratifikací souhlasí.

 Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM ze série Trendy. Výzkumné šetření se uskutečnilo ve dnech 1.–8. 4. 2008 na souboru 1341 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

 Nová Reformní smlouva EU byla v polovině prosince minulého roku podepsána představiteli členských států, v platnost však může vstoupit až v okamžiku, kdy ji všechny členské státy ratifikují. Reformní smlouva by měla být schválena nejpozději do června roku 2009, dnes je odsouhlasena parlamenty šesti členských zemí: Francie, Slovinska, Maďarska, Rumunska, Slovenska a Rakouska. Čeští poslanci Lisabonskou smlouvu podpořili v tzv. prvním čtení, k jejímu schvalování se ale dostanou až v dalších měsících. ODS totiž chce, aby smlouvu před konečným rozhodnutím parlamentu přezkoumal Ústavní soud.

Jak vidí schvalování Lisabonské smlouvy česká veřejnost? Výsledky výzkumu uskutečněného na počátku dubna ukazují, že Češi jsou v názorech na schválení přepracované „euroústavy“ nejednotní. Přibližně polovina (53 %) dospělé české populace si myslí, že parlament by měl novou Reformní smlouvu schválit, bezmála polovina je proti ratifikaci této smlouvy. Vzhledem k distribuci odpovědí, kdy krajní varianty („určitě ano“ a „určitě ne“) označil jen velmi malý podíl respondentů a zbytek se rovnoměrně rozdělil mezi odpovědi „spíše ano“ a „spíše ne“, se dá mluvit o velké nerozhodnosti veřejnosti. Důležité je také poznamenat, že jen malý podíl lidí (22 %) deklaruje, že rozumí změnám a dopadům, které by přijetí Lisabonské smlouvy přineslo. Třetina veřejnosti přiznává, že obsahu smlouvy vůbec nerozumí, a další zhruba polovina populace (46 %) říká, že spíše neví, o čem Lisabonská smlouva je.

Názory na ratifikaci nové reformní smlouvy byly poprvé zjišťovány před dvěma měsíci – v únoru 2008. Při pohledu na distribuci odpovědí je nutné říci, že postoj lidí k otázce schválení Lisabonské smlouvy ani informovanost lidí o obsahu tohoto dokumentu nedoznaly žádných změn.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, mezinárodní politika