Naše zjištění
25. 7. 2008

Názory občanů na korupci v ČR

Názory na korupci v naší zemi se prakticky nemění. Korupce politiků je pro naprostou většinu Čechů stále vážným problémem naší země.

INFORMACE Z VÝZKUMŮ STEM TRENDY 6-2/2008

VĚTŠINA LIDÍ V BOJI PROTI KORUPCI NEVIDÍ POKROK.

Názory na korupci v naší zemi se prakticky nemění. Korupce politiků je pro naprostou většinu Čechů stále vážným problémem naší země. Podle zhruba čtyř pětin lidí je většina státních úředníků podplatitelná a jen 28 % lidí si myslí, že při trestání korupce jsme v poslední době dosáhli jistých úspěchů. Více než dvě třetiny našich občanů se domnívají, že míra korupce politiků a státních úředníků je u nás větší než v západoevropských zemích.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 13. – 23 června 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1244 respondentů.

Před deseti roky se STEM poprvé dotázal veřejnosti, co soudí o úplatnosti státních úředníků. Čtyři pětiny lidí tehdy odpověděly, že většinou podplatitelní jsou. Po deseti letech se vůbec nic nezměnilo.

„Máte pocit, že většina státních úředníků je podplatitelná?“

  98/04 99/04 00/04 08/06-2
Určitě ano 39 % 38 % 37 % 34 %
Spíše ano 42 % 42 % 45 % 47 %
Spíše ne 17 % 18 % 17 % 17 %
Určitě ne 2 % 2 % 1 % 2 %

Pramen: STEM, Trendy 1998-2008

Mimořádně vysoký je stále i podíl občanů, podle nichž je korupce politiků závažným problémem naší země. Podíl kladných odpovědí sice v porovnání s „předvolebním“ průzkumem v únoru 2006 mírně poklesl, trochu se snížila naléhavost odpovědí, ale převaha názoru, že politická korupce je opravdu vážným problémem, je nadále drtivá.

„Myslíte si, že korupce politiků je vážným problémem naší země?“

 

06/02 08/06-2
Určitě ano 74 % 57 %
Spíše ano 22 % 32 %
Spíše ne 4 % 8 %
Určitě ne 0 % 3 %

Pramen: STEM, Trendy 2/2006, 6-2/2008


 

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace, korupce