Naše zjištění
10. 11. 2010

Názory občanů na kontrolní roli státu v ekonomice

Zhruba tři čtvrtiny lidí dlouhodobě zastávají názor, že stát má mít v ekonomice důležitou kontrolní roli. V současnosti, podobně jako v krizových letech 1997-98, toto přesvědčení sílí, nyní požaduje kontrolní roli státu v ekonomice 79 % občanů. Zvýšil se také podíl lidí (ze 30 % v roce 2007 na 39 %), kteří jsou pro zvýšení daní, aby bylo více prostředků na sociální opatření.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2010

VYDÁNO DNE  10.11.2010

TLAK NA KONTROLNÍ ROLI STÁTU V EKONOMICE A ZVÝŠENÍ DANÍ VE PROSPĚCH SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ SÍLÍ.  PODOBNĚ JAKO V ROCE 1998.

Zhruba tři čtvrtiny lidí dlouhodobě zastávají názor, že stát má mít v ekonomice důležitou kontrolní roli. V současnosti, podobně jako v krizových letech 1997-98, toto přesvědčení sílí, nyní požaduje kontrolní roli státu v ekonomice 79 % občanů. Zvýšil se také podíl lidí (ze 30 % v roce 2007 na 39 %), kteří jsou pro zvýšení daní, aby bylo více prostředků na sociální opatření. Názory na obě otázky souvisí jednak s majetkovými poměry respondentů, ale výrazně také s jejich vlastním zařazením v pravolevém spektru.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 9. 10. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1244 respondentů.

V říjnové průzkumu STEM se 79 % lidí vyslovilo pro to, aby i v současnosti byla ekonomika pod kontrolou státu. Je to podíl vysoký, ale v české populaci vcelku běžný. Formulace otázky naznačuje, že stát by si měl nechat určité kontrolní mechanismy nad chodem ekonomiky, dbát na solidnost tržního prostředí a třeba i férovost státních zakázek, prostě snažit se hlídat ekonomiku v nejširším smyslu slova.

„Měla by v současných podmínkách být ekonomika pod kontrolou státu?“

Pramen: STEM, Trendy 10/2010, 1244 respondentů starších 18 let

Potvrzuje to i dlouhodobá časová řada, která začíná v průzkumech STEM již v roce 1991. Na ní je vidět, že podíl lidí, kteří požadují kontrolu státu nad chodem ekonomiky, rostl vždy, když veřejnost začala pociťovat ekonomické těžkosti či nějaké sociální ohrožení. Tak tomu bylo po prvních liberalizačních krocích po roce 1990, po úsporných balíčcích a krizi v letech 1997 – 1998, a tak je tomu zřejmě i nyní.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace