Naše zjištění
28. 4. 2008

Názory občanů na jadernou energetiku a na dostavbu temelínské elektrárny

Podpora dalšího rozvoje jaderné energetiky v naší zemi prošla v uplynulých patnácti letech zajímavým vývojem. V devadesátých letech se projevovala pozitivní očekávání spojená mj. i s perspektivou brzkého dokončení elektrárny v Temelíně. Pak nastaly pochybnosti o dostavbě tohoto díla (první blok byl spuštěn 21.12.2000), a po několika letech začaly sílit pochybnosti nové, tentokrát o bezpečnosti elektrárny.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2008

PRO ROZVOJ JADERNÉ ENERGETIKY U NÁS I PRO DOSTAVBU TEMELÍNSKÉ ELEKTRÁRNY JSOU DVĚ TŘETINY LIDÍ.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného pro společnost ČEZ. STEM provedl výzkum  metodou kvótního výběru ve dnech 1. – 8. dubna 2008 na souboru 1341 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Pro porovnání bylo využito starších dat ze série Trendy a rovněž dat z regionálních reprezentativních průzkumů, které STEM uskutečňuje v obcích v okolí cca 20 km od elektrárny Temelín. Poslední regionální průzkum v této sérii byl proveden 24.-31. března 2008 (570 respondentů starších 18 let).

Podpora dalšího rozvoje jaderné energetiky v naší zemi prošla v uplynulých patnácti letech zajímavým vývojem. V devadesátých letech se projevovala pozitivní očekávání spojená mj. i s perspektivou brzkého dokončení elektrárny v Temelíně. Pak nastaly pochybnosti o dostavbě tohoto díla (první blok byl spuštěn 21.12.2000), a po několika letech začaly sílit pochybnosti nové, tentokrát o bezpečnosti elektrárny. V prvních letech nového tisíciletí se zformovaly „protijaderné“ skupiny u nás, v  Rakousku i v  dalších západoevropských zemích. Zaznívaly hlasy, že by se vyspělé země měly soustředit na využívání obnovitelných zdrojů.

Poslední dva roky nadšení pro obnovitelné zdroje poněkud opadlo. Vyspělé země se opět obracejí k jádru a podpora jaderné energie roste i u nás. V současnosti podporují další rozvoj jaderné energetiky u nás dvě třetiny lidí.

Podpora rozvoje jaderné energetiky u nás mírně roste s výší vzdělání, muži jsou trvale výraznějšími stoupenci jádra (70 %) než ženy (63 %). Nejnápadnější jsou rozdíly mezi stoupenci politických stran. Nejsilnější podporu má rozvoj jaderné energetiky u stoupenců ODS (76 %). Průzkum však ukázal, že ani sympatizanti stran, jejichž vedení zpochybňuje další rozvoj jaderné energetiky, většinově proti rozvoji jaderné energie nejsou (ze stoupenců Strany zelených je pro rozvoj jaderné energetiky 54 %).

Za poslední dva roky se výrazně zvýšila podpora dalšího rozvoje jaderné energie také v obcích v bezprostředním okolí do 20 km od jaderné elektrárny Temelín, kde byla v předchozím období míra souhlasu s jadernou energetikou v porovnání s populací České republiky podprůměrná.

Pramen: STEM, Trendy 1994-2008

Pramen: STEM, Trendy 2000-2008, regionální průzkumy v okolí Temelína 2000-2008

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
jaderná energetika, Temelín