Naše zjištění
2. 4. 2009

Názory občanů na energetickou koncepci ČR

Naprostá většina našich občanů požaduje energetickou soběstačnost a omezení rizik na cizích zdrojích. Ve výhledu do dalších desetiletí (do roku 2030) bychom se měli opírat především o jaderné bloky a obnovitelné zdroje. Poslední průzkum potvrzuje, že hlasů pro rozhodující roli obnovitelných zdrojů mírně ubývá a roste naopak podíl zastánců toho, aby největší část našich energetických potřeb pokryly jaderné elektrárny.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/2009

V ČELE ŽEBŘÍČKU POPULARITY LÍDRŮ DO EP JSOU DVĚ ŽENY

Nejpopulárnějšími politiky mezi lídry kandidátek do voleb do Evropského parlamentu jsou Jana Bobošíková, Zuzana Roithová, Jiří Havel a Jan Zahradil. Nejvyšší podíl negativních názorů veřejnosti nasbírali Miroslav Sládek, Vlastimil Tlustý a Miloslav Ransdorf. Převahu pozitivních mínění nad nepříznivými názory výzkum zjistil pouze u Jiřího Havla, Zuzany Roithové, Jany Bobošíkové a Jany Hybáškové. Většina lídrů menších stran je širší veřejnosti neznámá.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 5. – 12. 5. 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1265 respondentů.

Součástí mapování veřejného mínění v období před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu bylo i zjištění názoru na lídry jednotlivých vybraných kandidujících stran, hnutí a uskupení. Do výzkumu byli zahrnuti představitelé těch stran, které oznámily jména svých lídrů do dne 29. 4. 2009, tj. dne uzávěrky dotazníku květnového výzkumu.

Na základě výsledků lze konstatovat, že nejpopulárnější z lídrů do EP je Jana Bobošíková (vede kandidátku uskupení Suverenita), na kterou má příznivý názor téměř polovina občanů, jen o málo nižší podíl populace ji však hodnotí negativně (45 %). Čtyřicetiprocentní hranici příznivých hodnocení překračují nebo se k ní těsně blíží Zuzana Roithová (KDU-ČSL), Jiří Havel (ČSSD) a Jan Zahradil (ODS). Přibližně třetina občanů má příznivý názor na Miloslava Ransdorfa (KSČM), stejně velká část na Jaroslava Hutku (Balbínova poetická strana). Čtvrtina hodnotí pozitivně Janu Hybáškovou (EDS) a Vlastimila Tlustého (Libertas.cz), dvacet procent popularity přesahuje ještě Jaromír Štětina (Starostové a nezávislí – Vaše alternativa). Pozitivní hodnocení Jiřího Payna (Strana svobodných občanů), Jana Dusíka (Strana zelených) a Miroslava Sládka (SPR-RSČ) se pohybuje mezi patnácti a dvaceti procenty, u ostatních lídrů je ještě nižší.

Mezi jmenovanými politiky jsou však i značné rozdíly v podílu nepříznivých názorů na jejich osobu. Nejvyšší procento negativních hodnocení – téměř tři čtvrtiny – má Miroslav Sládek, více než polovinu Vlastimil Tlustý  a Miloslav Ransdorf, necelou polovinu vedle zmíněné Jany Bobošíkové i Jan Zahradil. Pouze u čtyř politiků výzkum zjistil převahu pozitivních názorů nad negativními: u Jiřího Havla, Zuzany Roithové, Jany Bobošíkové a Jany Hybáškové.

Jak ukazuje graf na následující straně, mnoho lídrů je pro většinu veřejnosti prakticky neznámých. Nadpoloviční podíl odpovědí „Neznám“ se však objevil i u některých politiků z první poloviny žebříčku, jmenovitě u Jiřího Payna, Jana Dusíka, Jaromíra Štětiny či Jany Hybáškové. Poměrně velká část občanů – třetina – nezná ani lídra ČSSD Jiřího Havla nebo Jaroslava Hutku.

Pramen: STEM, Trendy 2/2008, 1423  respondentů starších 18 let

           

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
jaderná energetika, Temelín