Naše zjištění
25. 11. 2011

Názory občanů na důchodovou reformu

Téměř tři čtvrtiny české populace jsou naprosto stabilně přesvědčeny, že by se o důchody lidí měl postarat stát, nikoli každý člověk sám o sebe. Naprostá většina lidí souhlasí s drobnými anebo do budoucna i se zásadnějšími změnami současného systému důchodového zabezpečení, zavedení nějakého úplně jiného systému však ztrácí podporu. Posiluje se solidarita, přibývá lidí, kteří schvalují zvýšení plateb sociálního pojištění.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2011

VYDÁNO DNE  25. 11. 2011

LIDÉ CHTĚJÍ VE STÁŘÍ STÁLE SPOLÉHAT SPÍŠE NA STÁT A ZCELA NOVÝ SYSTÉM DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ ODMÍTAJÍ

Téměř tři čtvrtiny české populace jsou naprosto stabilně přesvědčeny, že by se o důchody lidí měl postarat stát, nikoli každý člověk sám o sebe. Naprostá většina lidí souhlasí s drobnými anebo do budoucna i se zásadnějšími změnami současného systému důchodového zabezpečení, zavedení nějakého úplně jiného systému však ztrácí podporu. Posiluje se solidarita, přibývá lidí, kteří schvalují zvýšení plateb sociálního pojištění. Snížení důchodů nebo prodloužení věku odchodu do důchodu jsou nadále tabu.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. října–7. listopadu 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1257 respondentů.

Názory našich občanů na to, zda by se na stáří měl postarat každý sám o sebe, anebo aby se o lidi postaral stát, se vůbec nemění. Skoro tři čtvrtiny lidí by ponechaly raději na státu, aby jim zajistil stáří svými příspěvky.

Pramen: STEM, Trendy 1997-2011, Sociální zabezpečení 2/1998

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
důchodci, reformy, sociální jistoty