Naše zjištění
29. 11. 2011

Názory občanů na druhý pilíř penzijní reformy

Třem čtvrtinám lidí nejsou jasná pravidla, jak se vypočítávají v současné době starobní důchody. Příliš srozumitelný není pro veřejnost ani návrh, podle něhož bude možné část důchodového pojištění odklonit do penzijního fondu. Souhlasí s ním 12 % lidí, odmítá třetina populace. Ostatní váhají anebo otevřeně odpovídají, že návrh je zcela nesrozumitelný. Nad návrhem váhá i velká část (kolem dvou pětin) stoupenců koaličních stran.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2011

VYDÁNO DNE 29. 11. 2011

LIDÉ NEZNAJÍ PRAVIDLA PRO VÝPOČET DŮCHODŮ A ZMĚNÁM, NAVRHOVANÝM VLÁDOU, PŘÍLIŠ NEROZUMÍ

Třem čtvrtinám lidí nejsou jasná pravidla, jak se vypočítávají v současné době starobní důchody. Příliš srozumitelný není pro veřejnost ani návrh, podle něhož bude možné část důchodového pojištění odklonit do penzijního fondu. Souhlasí s ním 12 % lidí, odmítá třetina populace. Ostatní váhají anebo otevřeně odpovídají, že návrh je zcela nesrozumitelný. Nad návrhem váhá i velká část (kolem dvou pětin) stoupenců koaličních stran.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. října až 7. listopadu 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1257 respondentů.

Znalost pravidel, podle nichž se v současnosti u nás vypočítává výše důchodu, je nízká. Pravidlům rozumí asi čtvrtina (27 %) dospělé populace, jen 6 % lidí však uvedlo, že jim rozumí „určitě“.

„Rozumíte pravidlům, podle nichž se dnes vypočítává výše starobního důchodu?"

Pramen: STEM, Trendy 11/2011, 1257 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
důchodci, sociální jistoty