Naše zjištění
18. 11. 2014

Názory občanů na diskriminaci na trhu práce u nás

Výrazná většina občanů ČR (73 %) se domnívá, že na našem trhu práce dochází k diskriminaci určitých skupin obyvatel. Tento podíl je ale nejnižší za posledních deset let, kdy toto téma v zrcadle mínění veřejnosti sledujeme. K diskriminaci v zaměstnání dochází podle názoru lidí nejčastěji kvůli věku. Časté je ale také znevýhodňování kvůli zdravotnímu postižení nebo těhotenství či mateřství.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2014

VYDÁNO DNE 18. 11. 2014

 

TŘI ČTVRTINY LIDÍ SI MYSLÍ, ŽE U NÁS DOCHÁZÍ K DISKRIMINACI NA TRHU PRÁCE. NEJČASTĚJŠÍM DŮVODEM JE VĚK.

Výrazná většina občanů ČR (73 %) se domnívá, že na našem trhu práce dochází k diskriminaci určitých skupin obyvatel. Tento podíl je ale nejnižší za posledních deset let, kdy toto téma v zrcadle mínění veřejnosti sledujeme. K diskriminaci v zaměstnání dochází podle názoru lidí nejčastěji kvůli věku. Časté je ale také znevýhodňování kvůli zdravotnímu postižení nebo těhotenství či mateřství.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 13. až 20. října 2014. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1049 respondentů.

Jednou z hlavních oblastí, v nichž může ve společnosti docházet k diskriminaci, je snižování šancí na uplatnění v zaměstnání. Z výsledků říjnového výzkumu STEM vyplývá, že jednoznačná většina veřejnosti (73 %) si myslí, že u nás jsou v zaměstnání některé skupiny obyvatel znevýhodňovány. Třetina lidí je o tom dokonce přesvědčena pevně. S existencí diskriminace na pracovním trhu nesouhlasí jen čtvrtina občanů.

„Myslíte si, že u nás dochází v zaměstnání k diskriminaci některých skupin obyvatel?“

Pramen: STEM, Trendy 2014/10, 1049 respondentů

Výsledky výzkumů STEM realizovaných na téma diskriminace práce od roku 2004 ukazují, že na znevýhodňování určitých skupin obyvatel na trhu práce u nás poukazuje stabilně výrazná většina občanů. V loňském a letošním roce však zaznamenáváme mírné oslabení tohoto názoru. Podíl souhlasných odpovědí je v současnosti nejnižší za posledních deset let, kdy tuto problematiku sledujeme.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
diskriminace, názor veřejnosti, zaměstnanost