Naše zjištění
23. 7. 2008

Názory občanů na demokratické chování politických stran, politiků a veřejnosti

Politické strany podle necelé poloviny (44 %) občanů zaručují demokratickou politiku v naší zemi. O něco hůře lidé hodnotí politiky, o jejichž schopnosti zachovávat při svém rozhodování demokratické zásady je přesvědčena téměř třetina (32 %) populace. Jak v případě politických stran, tak politiků zaznamenáváme v posledních dvou letech pokles.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 06-2/2008

UPLATŇOVÁNÍ DEMOKRATICKÝCH PRINCIPŮ V ŽIVOTĚ SPOLEČNOSTI HODNOTÍ ČESKÁ VEŘEJNOST POMĚRNĚ REZERVOVANĚ.

Politické strany podle necelé poloviny (44 %) občanů zaručují demokratickou politiku v naší zemi. O něco hůře lidé hodnotí politiky, o jejichž schopnosti zachovávat při svém rozhodování demokratické zásady je přesvědčena téměř třetina (32 %) populace. Jak v případě politických stran, tak politiků zaznamenáváme v posledních dvou letech pokles. Schopnost veřejnosti dostatečně uplatňovat demokracii v běžném, každodenním životě vnímají občané rovněž kriticky – tuto schopnost přiznává veřejnosti necelá třetina lidí (30 %).  

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 13.–23. června 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1244 respondentů.

Vedle obecných názorů na stav demokracie v České republice byly v červnovém výzkumu zjišťovány také názory lidí na to, zda se jednotliví veřejní aktéři, politické strany, politikové a samotná veřejnost, chovají podle demokratických principů. Veřejnost je v tomto ohledu poměrně kritická. Relativně nejlépe je občany vnímána role politických stran. Necelá polovina lidí (44 %) se domnívá, že současné politické strany zaručují demokratickou politiku v České republice. Pokud jde o politiky, pouze třetina lidí (32 %) si myslí, že při svém rozhodování zachovávají demokratické principy, a zhruba stejný podíl občanů  (30 %) přisuzuje schopnost řídit se v každodenním životě demokratickými zásadami české veřejnosti.

Pramen: STEM, Trendy 2008/06-2, 1244 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
demokracie, instituce