Naše zjištění
15. 5. 2013

Názory občanů na demokracii v ČR

S názorem, že úspěch demokracie závisí hlavně na činnosti obyčejných lidí, souhlasí zhruba polovina občanů. Častěji jsou to ti, kteří jsou spokojeni se současnou politickou situací, fungováním demokracie a politických stran. „Rozvoj demokracie“ je podle téměř tří čtvrtin lidí především úkolem schopných politiků. Tento názor sdílí občané téměř univerzálně, méně jsou přesvědčeni jen ti, kteří na politiku rezignují.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2013

VYDÁNO DNE 15. 5. 2013

ZÁVISÍ ÚSPĚCH DEMOKRACIE PŘEDEVŠÍM NA OBYČEJNÝCH LIDECH? VĚŘÍ TOMU TI, KTEŘÍ JSOU S DEMOKRACIÍ U NÁS SPOKOJENI.

S názorem, že úspěch demokracie závisí hlavně na činnosti obyčejných lidí, souhlasí zhruba polovina občanů. Častěji jsou to ti, kteří jsou spokojeni se současnou politickou situací, fungováním demokracie a politických stran. „Rozvoj demokracie“ je podle téměř tří čtvrtin lidí především úkolem schopných politiků. Tento názor sdílí občané téměř univerzálně, méně jsou přesvědčeni jen ti, kteří na politiku rezignují.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. až 9. dubna 2013. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1009 respondentů.

Na čem závisí úspěch a rozvoj demokracie v naší zemi? Respondentům byly položeny nezávisle na sobě dvě otázky. Podle 72 % lidí je rozvoj demokracie především úkolem schopných profesionálních politiků, zhruba polovina (52 %) osob souhlasí s tím, že úspěch demokracie závisí především na činnosti obyčejných lidí.

Názory na úspěch a rozvoj demokracie u nás (%)

Pramen: STEM, Trendy 4/2013, 1009 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
demokracie, Evropská unie, názor veřejnosti