Naše zjištění
28. 1. 2008

Názory občanů na daňovou i penzijní reformu

Nejsilněji je vnímána potřeba změn v daňové oblasti, kde reformnímu úsilí vyjadřuje podporu 77 % občanů, a ve zdravotnictví (74 %). Méně naléhavě, ale stále většinově je vnímána potřeba reformovat penzijní systém, kterou podporuje 66 % občanů. Souhlas s nezbytností změn ve školství vyjadřují necelé dvě třetiny (61 %) lidí.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2008

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ REFORMY I S NUTNOSTÍ ZMĚN VE ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ

Nejsilněji je vnímána potřeba změn v daňové oblasti, kde reformnímu úsilí vyjadřuje podporu 77 % občanů, a ve zdravotnictví (74 %). Méně naléhavě, ale stále většinově je vnímána potřeba reformovat penzijní systém, kterou podporuje 66 % občanů. Souhlas s nezbytností změn ve školství vyjadřují necelé dvě třetiny (61 %) lidí.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2. – 8. ledna 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1362 respondentů.

STEM sledoval názory lidí na čtyři oblasti, ve kterých probíhají nebo jsou připravovány reformy a podstatné změny: daně, penzijní systém, zdravotnictví a školství. Výsledky ukazují, že většina české veřejnosti je na tyto reformy připravena nebo je s jejich nutností smířena. Podporu mají především reformní opatření, která lidé zažívají v každodenní praxi, tj. v daňové oblasti a ve zdravotnictví.

Vnímání nezbytnosti reforem a podstatných změn v různých oblastech (%)

Pramen: STEM, Trendy 2008/1, 1362 respondentů

Předchozí graf uvádí odpovědi na tyto otázky:

„Je v naší republice podle Vás potřeba udělat daňovou reformu a snížit daně?“

„Je v současné době podle Vás reforma starobních důchodů jedním z nejdůležitějších úkolů pro naši zemi?“

„Je podle Vás třeba udělat podstatné změny v našem zdravotnictví?“

„Je podle Vás třeba udělat podstatné změny v našem školství?“

Potřeba reformovat daňový systém je vnímána pozitivně 77 % našich občanů bez ohledu na věk, pohlaví a vzdělání. Důraz na realizaci daňové reformy kladou zejména podnikatelé a živnostníci (87 %), tedy profesní skupiny, jejichž daňové zatížení se díky rovné dani sníží nejvíce. Postoje k daňové reformě jsou dále velmi výrazně ovlivňovány politickou orientací lidí: podporu má především mezi pravicově naladěnými občany, a tudíž i mezi stoupenci ODS (viz graf na s. 5). Za poslední tři roky míra souhlasu s daňovou reformou poklesla z 86 % (leden 2005) na 77 % (leden 2008) a naopak stoupl podíl lidí, kteří se k ní vyjadřují spíše váhavě.

„Je v naší republice podle Vás potřeba udělat daňovou reformu a snížit daně?“

Pramen: STEM, Trendy 2005/1, Trendy 2006/1 a Trendy 2008/1

Více než dvě třetiny občanů považují penzijní reformu za jeden z nejdůležitějších úkolů, s nímž se naše země musí v nejbližší době vypořádat. Necelá čtvrtina lidí vyjadřuje tento názor velmi rezolutně. Názory na tuto oblast reformního úsilí diferencuje pouze věk, přičemž nejdůrazněji je penzijní reforma požadována lidmi, kteří překročili pětačtyřicítku, tedy věkovou hranici, za níž se důchod jeví již jako reálná perspektiva jejich života.

Po šedesátém roce života se zájem o penzijní reformu snižuje, pravděpodobně proto, že lidé v tomto věku vědí, že jich se připravovaná reforma výrazněji nedotkne.

Investice do klidného a zajištěného důchodu má největší význam, začne-li s nimi člověk v mládí – zdá se však, že mladá česká populace se touto strategií zatím příliš neřídí. Přestože i mezi mladými lidmi převažují ti, kteří penzijní reformě přikládají důležitost, ve srovnání se střední a starší generací je jich podstatně méně.

„Je v současné době podle Vás reforma starobních důchodů
 jedním z nejdůležitějších úkolů pro naši zemi?“

Názory ve věkových skupinách

(součet souhlasných a odmítavých odpovědí v%)

Pramen: STEM, Trendy 2008/1, 1362 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
ekonomická reforma, Reforma důchodů