Naše zjištění
3. 5. 2011

Názory občanů na cizince žijící u nás

Mírně nadpoloviční většina Čechů se domnívá, že ne každý člověk, který u nás žije, by měl mít právo získat české občanství. Názor na právo cizinců získat české občanství souvisí s názorem na to, jak vážné bezpečnostní riziko představují pro nás cizinci pobývající v naší zemi. Tři pětiny občanů hodnotí toto riziko jako „příliš velké“, podíl této skupiny však klesá.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2011

VYDÁNO DNE 3.5.2011

PODÍL ČECHŮ, KTEŘÍ POVAŽUJÍ CIZINCE ŽIJÍCÍ V ČR
ZA BEZPEČNOSTNÍ RIZIKO, KLESÁ

Mírně nadpoloviční většina Čechů se domnívá, že ne každý člověk, který u nás žije, by měl mít právo získat české občanství. Názor na právo cizinců získat české občanství souvisí s názorem na to, jak vážné bezpečnostní riziko představují pro nás cizinci pobývající v naší zemi. Tři pětiny občanů hodnotí toto riziko jako „příliš velké“, podíl této skupiny však klesá. Názor na to, zda naši občané přistupují k cizím státním příslušníkům bez předsudků a zaujatosti, rozděluje veřejnost na dva relativně vyrovnané tábory.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. března – 8. dubna 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1286 respondentů.

STEM si dlouhodobě všímá vztahu našich občanů k lidem, kteří zde žijí, ale nemají naše občanství. Mírná většina Čechů  (56 %) zastává názor, že ne každý člověk žijící v České republice by měl mít právo získat české občanství. S tím souvisí i skutečnost, že 61 % lidí spatřuje v cizích státních příslušnících pobývajících v ČR příliš velké riziko. V otázce, zda Češi přistupují ke skupině cizinců žijících v ČR bez přestupků a zaujatosti, je veřejnost rozdělena na dva téměř stejně velké tábory: 53 % míní, že ano, 47 %, že ne.

Názory na cizí státní příslušníky žijící v ČR

Pramen: STEM, Trendy 4/2011, 1286 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
cizinci