Naše zjištění
27. 1. 2011

Názory občanů na činnost soudů

Práce soudů je občany hodnocena nepříznivě již od devadesátých let, jen asi čtvrtina lidí si myslí, že pracují dobře. V posledních letech se však na stejnou úroveň propadá i hodnocení toho, že soudy pracují nezaujatě. V názorech na soudy se udržuje výrazný rozdíl mezi stoupenci pravice a levice, ale i mezi příznivci stran vládní koalice jsou pozitivní hodnocení soudů v menšině.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2011

VYDÁNO DNE 27 1. 2010

LIDÉ PŘESTÁVAJÍ VĚŘIT TOMU, ŽE SOUDY PRACUJÍ NEZAUJATĚ

Práce soudů je občany hodnocena nepříznivě již od devadesátých let, jen asi čtvrtina lidí si myslí, že pracují dobře. V posledních letech se však na stejnou úroveň propadá i hodnocení toho, že soudy pracují nezaujatě. V názorech na soudy se udržuje výrazný rozdíl mezi stoupenci pravice a levice, ale i mezi příznivci stran vládní koalice jsou pozitivní hodnocení soudů v menšině.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3.–10. ledna 2011. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1245 respondentů.

Důvěra v nejvyšší soudní instituce, Ústavní soud, Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud je stále relativně vysoká, v současnosti se pohybuje kolem 60 % dospělé populace (zprávu STEM prezentoval z dat ze září 2010). Mnohem hůře hodnotí lidé práci ostatních soudů, které řeší běžné spory občanů, firem či institucí. Jejich práci označuje za dobrou jen čtvrtina lidí, s drobnými výkyvy setrvale od roku 1995, kdy STEM tuto věc začal sledovat.

V současnosti se však hodnocení práce soudů neliší ani od druhého sledovaného parametru – názoru na to, zda soudy rozhodují nezaujatě. Podíl lidí věřících v nezaujatost soudů (26 %) se takřka neliší od podílu těch, kteří hodnotí jejich práci dobře (24 %).

 

Pramen: STEM, Trendy 1/2011, 1245 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
instituce, soudy