Naše zjištění
31. 10. 2008

Názory občanů na české předsednictví EU

Tři měsíce před 1. lednem 2009 věděly necelé tři čtvrtiny (71 %) Čechů, že od toho data bude naše země předsedat Evropské unii. Povědomí, co naše předsednictví vlastně znamená, je však zatím stále slabé. Základní představu o tom, jak bude naše předsednictví probíhat, má 25 % lidí, dostatek informací o přípravách k němu jen 15 % obyvatel.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2008

INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI O PŘÍPRAVÁCH
NA ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ EU ROSTE JEN POMALU.

Tři měsíce před 1. lednem 2009 věděly necelé tři čtvrtiny (71 %) Čechů, že od toho data bude naše země předsedat Evropské unii. Povědomí, co naše předsednictví vlastně znamená, je však zatím stále slabé. Základní představu o tom, jak bude naše předsednictví probíhat, má 25 % lidí, dostatek informací o přípravách k němu jen 15 % obyvatel. Pouze čtvrtina (25 %) občanů si myslí, že jsme na předsednictví dobře připraveni.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. září – 7. října 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1245 respondentů.

1. ledna 2009 převezme Česká republika od Francie evropské předsednictví a 1. července 2009 je předá Švédsku. Skutečnost, že zanedlouho budeme předsedat společenství 27 evropských zemí, znají necelé tři čtvrtiny dospělé populace. Jak dokládá následující graf, od letošního jara tento podíl postupně narůstá. O našem předsednictví však zatím vůbec neví každý šestý občan.

 

Pramen: STEM, Trendy 4/2008, 6-2/2008, 10/2008, 1245 respondentů starších 18 let

Povědomí o průběhu našeho předsednictví Evropské unii je zatím velmi slabé – představu o něm má jen čtvrtina populace (25 %). Naprostá většina – 85 % občanů – má o přípravě českého předsednictví málo informací. Tato čísla se přitom od dubna 2008 mění k lepšímu jen velmi pomalu.

 

Pramen: STEM, Trendy 4/2008, 6-2/2008, 10/2008, 1245 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie