Naše zjištění
22. 4. 2008

Názory občanů na české předsednictví EU

Osm měsíců před 1. lednem 2009 jen polovina Čechů ví, že od toho data bude naše země předsedat Evropské unii. Povědomí o tom, co naše předsednictví vlastně znamená, je však zatím slabé. Základní představu o tom, jak bude naše předsednictví probíhat, má asi pětina lidí, dostatek informací o přípravách k němu asi sedmina obyvatel. Jen čtvrtina Čechů si myslí, že jsme na předsednictví připraveni.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2008

JEN POLOVINA ČECHŮ VÍ, ŽE NAŠE ZEMĚ BUDE PŘEDSEDAT EVROPSKÉ UNII.VĚTŠINA LIDÍ NEMÁ O ČESKÉM PŘEDSEDNICTVÍ DOSTATEK INFORMACÍ.O VÝZNAMU PŘEDSEDNICTVÍ MAJÍ OBČANÉ VYSOKÉ MÍNĚNÍ,PO DOBU PŘEDSEDNICTVÍ POŽADUJÍ SMÍR KOALICE A OPOZICE.

Osm měsíců před 1. lednem 2009 jen polovina Čechů ví, že od toho data bude naše země předsedat Evropské unii. Povědomí o tom, co naše předsednictví vlastně znamená, je však zatím slabé. Základní představu o tom, jak bude naše předsednictví probíhat, má asi pětina lidí, dostatek informací o přípravách k němu asi sedmina obyvatel. Jen čtvrtina Čechů si myslí, že jsme na předsednictví připraveni.

O významu předsednictví však mají naši občané vysoké mínění. Skoro dvě třetiny z nich považují úspěšné zvládnutí předsednictví za jeden z nejdůležitějších úkolů vlády v příštím roce a zhruba 80 % lidí se přimlouvá za to, aby opozice a koalice vyhlásily na první pololetí roku 2009 klid zbraní.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. dubna 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1341 respondentů.

1.ledna 2009 převezme Česká republika od Francie evropské předsednictví a 1.července 2009 je předá Švédsku. Skutečnost, že zanedlouho budeme předsedat společenství 27 evropských zemí, zná polovina dospělé populace.

Pramen: STEM, Trendy 4/2008, 1341 respondentů starších 18 let

Povědomí o tom, co bude naše předsednictví Evropské unii znamenat, je zatím velmi slabé. Jen zhruba třetina z lidí, kteří vědí, že budeme předsedat Evropská unii, ví, jak bude asi naše předsednictví vypadat, a pětina z těchto „poučenějších“ lidí má o našem budoucím předsednictví dostatek informací. V populaci jako celku jsou pochopitelně podíly informovaných osob ještě nižší.

 

Pramen: STEM, Trendy 4/2008, 1341 respondentů starších 18 let

 

Pramen: STEM, Trendy 4/2008, 1341 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, mezinárodní politika