Názory občanů na české předsednictví EU

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2008

JEN POLOVINA ČECHŮ VÍ, ŽE NAŠE ZEMĚ BUDE PŘEDSEDAT EVROPSKÉ UNII.VĚTŠINA LIDÍ NEMÁ O ČESKÉM PŘEDSEDNICTVÍ DOSTATEK INFORMACÍ.O VÝZNAMU PŘEDSEDNICTVÍ MAJÍ OBČANÉ VYSOKÉ MÍNĚNÍ,PO DOBU PŘEDSEDNICTVÍ POŽADUJÍ SMÍR KOALICE A OPOZICE.

Osm měsíců před 1. lednem 2009 jen polovina Čechů ví, že od toho data bude naše země předsedat Evropské unii. Povědomí o tom, co naše předsednictví vlastně znamená, je však zatím slabé. Základní představu o tom, jak bude naše předsednictví probíhat, má asi pětina lidí, dostatek informací o přípravách k němu asi sedmina obyvatel. Jen čtvrtina Čechů si myslí, že jsme na předsednictví připraveni.

O významu předsednictví však mají naši občané vysoké mínění. Skoro dvě třetiny z nich považují úspěšné zvládnutí předsednictví za jeden z nejdůležitějších úkolů vlády v příštím roce a zhruba 80 % lidí se přimlouvá za to, aby opozice a koalice vyhlásily na první pololetí roku 2009 klid zbraní.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. dubna 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1341 respondentů.

1.ledna 2009 převezme Česká republika od Francie evropské předsednictví a 1.července 2009 je předá Švédsku. Skutečnost, že zanedlouho budeme předsedat společenství 27 evropských zemí, zná polovina dospělé populace.

Pramen: STEM, Trendy 4/2008, 1341 respondentů starších 18 let

Povědomí o tom, co bude naše předsednictví Evropské unii znamenat, je zatím velmi slabé. Jen zhruba třetina z lidí, kteří vědí, že budeme předsedat Evropská unii, ví, jak bude asi naše předsednictví vypadat, a pětina z těchto „poučenějších“ lidí má o našem budoucím předsednictví dostatek informací. V populaci jako celku jsou pochopitelně podíly informovaných osob ještě nižší.

 

Pramen: STEM, Trendy 4/2008, 1341 respondentů starších 18 let

 

Pramen: STEM, Trendy 4/2008, 1341 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text