Naše zjištění
2. 3. 2009

Názory občanů ČR na to, zda naše národní zájmy jsou či nejsou v rozporu se zájmy EU

Národní a unijní zájmy staví do protikladu zejména lidé středních a starších věkových skupin, lidé s nižším stupněm vzdělání a lidé inklinující k politické levici, zejména sympatizanti KSČM. O tom, že mezi zájmy ČR a zájmy EU existují rozpory, jsou přesvědčeni především lidé, kteří ve všech sledovaných otázkách týkajících se Evropské unie vyjadřují kritické postoje.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 02/2009

DVĚ TŘETINY ČECHŮ ODMÍTAJÍ NÁZOR, ŽE BY MEZI NÁRODNÍMI ZÁJMY A ZÁJMY EVROPSKÉ UNIE PANOVALY ROZPORY.

Národní a unijní zájmy staví do protikladu zejména lidé středních a starších věkových skupin, lidé s nižším stupněm vzdělání a lidé inklinující k politické levici, zejména sympatizanti KSČM. O tom, že mezi zájmy ČR a zájmy EU existují rozpory, jsou přesvědčeni především lidé, kteří ve všech sledovaných otázkách týkajících se Evropské unie vyjadřují kritické postoje. Stoupenci koaličních stran, ale i ČSSD, rozpornost národních a unijních zájmů většinou popírají.

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 31. ledna – 6. února 2009. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1263 respondentů.

Téměř dvě třetiny Čechů (65 %) nesouhlasí s názorem, že by národní zájmy České republiky byly v rozporu se zájmy Evropské unie. Rezolutní odmítnutí takového názoru jsme zaznamenali mezi 12 % lidí.

„Myslíte si, že naše národní zájmy jsou v rozporu se zájmy Evropské unie?“

Pramen: STEM, Trendy 02/2009, 1263 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie