Naše zjištění
27. 10. 2011

Názory občanů ČR na protestní akce ve městech Šluknovského výběžku

Téměř polovina lidí v polovině října uvedla, že hlavním důvodem demonstrací na severu Čech byly obavy z rostoucí kriminality. Asi čtvrtina lidí soudí, že šlo hlavně o protest proti liknavému postupu státu a asi stejný podíl lidí jmenoval nutnost poukázat na zneužívání sociálních dávek.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2011
VYDÁNO DNE  27. 10. 2011

 

PROČ SE DEMONSTROVALO NA SEVERU ČECH?
LIDI VEDL DO ULIC HLAVNĚ STRACH Z KRIMINALITY.

 

Téměř polovina lidí v polovině října uvedla, že hlavním důvodem demonstrací na severu Čech byly obavy z rostoucí kriminality. Asi čtvrtina lidí soudí, že šlo hlavně o protest proti liknavému postupu státu a asi stejný podíl lidí jmenoval nutnost poukázat na zneužívání sociálních dávek. Na přesvědčení, že lidé šli do ulic hlavně proto, že se báli kriminality, se shodují i lidé s velmi odlišnými názory na romskou menšinu.  

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 7. – 15. října 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1277 respondentů.

 

Měsíc po nepokojích a demonstracích, k nimž došlo v městech Šluknovského výběžku, hledali občané Česka odpověď na otázku, co bylo hlavním důvodem protestů, které sledovali většinou jen nepřímo v médiích. Mohli si vybrat ze čtyř možností.

„Ve městech Šluknovského výběžku nedávno proběhlo několik demonstrací, které se týkaly soužití s romskou menšinou. Co podle Vás chtěli účastníci těchto akcí vyjádřit především?“

 


Pramen: STEM, Trendy 10/2011, 1277 respondentů

 


Distribuce názorů na výše uvedenou otázku nebyla téměř závislá na vzdělání či pohlaví a dokonce ani na názoru na vývoj situace v České republice.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
Romové, sociální skupiny