Naše zjištění
4. 5. 2011

Názory občanů ČR na práci a zaměstnávání cizinců u nás

Tři čtvrtiny Čechů se domnívají, že v naší zemi pracuje příliš mnoho cizinců, a 70 % lidí uvedlo, že zaměstnávání cizinců připravuje naše lidi o práci. Přesvědčena o obou těchto záležitostech je necelá pětina (19 %) populace. Necelá polovina (43 %) občanů naopak připouští, že v některých profesích bychom se bez zaměstnávání cizinců neobešli.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2011

VYDÁNO DNE 4.5.2011

VĚTŠINA LIDÍ SI MYSLÍ, ŽE CIZINCŮ U NÁS PRACUJE PŘÍLIŠ MNOHO A BEROU NAŠIM LIDEM PRÁCI.

Tři čtvrtiny Čechů se domnívají, že v naší zemi pracuje příliš mnoho cizinců, a 70 % lidí uvedlo, že zaměstnávání cizinců připravuje naše lidi o práci. Přesvědčena o obou těchto záležitostech je necelá pětina (19 %) populace. Necelá polovina (43 %) občanů naopak připouští, že v některých profesích bychom se bez zaměstnávání cizinců neobešli. Názory na zaměstnávání cizinců u nás se od roku 2009 nemění.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. března – 8. dubna 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1286 respondentů.

Od roku 2009, kdy u nás došlo ke zřetelnému růstu nezaměstnanosti a projevily se příznaky hospodářské krize, zjišťuje STEM názory naší veřejnosti na fakt, že v řadě profesí je u nás zaměstnáváno poměrně hodně cizinců. Tři čtvrtiny lidí považují jejich počet za příliš vysoký a 70 % osob si myslí, že berou našim lidem práci. Přesvědčena o obou těchto záležitostech (tzn. v obou položkách uvedla „určitě ano“) je sotva pětina (19 %) populace.  Více než dvě pětiny lidí (43 %) naopak uznávají, že v některých profesích by bez práce cizinců byla situace na trhu práce neřešitelná.

Názory na cizince v ČR a jejich zaměstnávání

Pramen: STEM, Trendy 4/2011, 1286 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
cizinci