Naše zjištění
16. 2. 2009

Názory občanů ČR na plastiku Entropu

Za vtipnou nadsázku, ukazující český smysl pro humor, považuje plastiku Entropa 41 % Čechů, za národní ostudu poškozující české předsednictví EU, 43 % občanů ČR. Názor, že jde o humornou nadsázku, zastávají častěji lidé mladšího věku, lidé politicky orientované doprava a ti občané, kteří si myslí, že ČR zvládá evropské předsednictví úspěšně.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2009

NÁZOR NA ČERNÉHO ENTROPU DĚLÍ ČESKOU VEŘEJNOST NA DVA STEJNĚ VELKÉ TÁBORY.

Za vtipnou nadsázku, ukazující český smysl pro humor, považuje plastiku Entropa 41 % Čechů, za národní ostudu poškozující české předsednictví EU, 43 % občanů ČR. Názor, že jde o humornou nadsázku, zastávají častěji lidé mladšího věku, lidé politicky orientované doprava a ti občané, kteří si myslí, že ČR zvládá evropské předsednictví úspěšně.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. ledna – 6. února 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1263 respondentů.

Plastika Davida Černého a jeho spolupracovníků, která byla v souvislosti s českým předsednictvím Rady EU umístěna před bruselským sídlem Evropské unie, vyvolala řadu reakcí z nejrůznějších kruhů, včetně ostře odmítavých. Výzkum STEM se pokusil zjistit, jak toto umělecké dílo hodnotí česká veřejnost. V dotazníku byly respondentům nabídnuty dva názory. S prvním z nich – že jde o vtipnou nadsázku, reprezentující český smysl pro humor – souhlasilo 41 % občanů. Ke druhému názoru – že jde o nepřijatelný a nevhodný pokus a o národní ostudu, poškozující naše předsednictví EU – se přiklonilo 43 % dotázaných. Oba vyhraněné názory tedy mají prakticky stejně početný okruh zastánců. Zbylých 16 % populace nemá na Entropu názor.

                        

„Velké diskuse vyvolala plastika výtvarníka Davida Černého nazvaná Entropa umístěná před bruselským sídlem EU. Které z uvedených hodnocení se více blíží Vašemu názoru?“

Pramen: STEM, Trendy 2/2009, 1263 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie