Naše zjištění
10. 1. 2011

Názory občanů ČR na korupci

Názory našich občanů na korupci se příliš nemění. Podle naprosté většiny lidí je vážnou hrozbou, „jedou v tom skoro všichni“ a podplatit lze skoro každého. Jen 13 % lidí však zcela kategoricky tvrdí, že s rozsáhlou korupcí se v naší zemi nedá nic dělat.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2010

VYDÁNO DNE 10.1.2011

VYMÝTIT KORUPCI PODLE NAŠICH OBČANŮ ASI NEJDE. PŘESTO SI NAPROSTÁ VĚTŠINA LIDÍ MYSLÍ, ŽE JI LZE ASPOŇ TROCHU OMEZIT.

Názory našich občanů na korupci se příliš nemění. Podle naprosté většiny lidí je vážnou hrozbou, „jedou v tom skoro všichni“ a podplatit lze skoro každého. Jen 13 % lidí však zcela kategoricky tvrdí, že s rozsáhlou korupcí se v naší zemi nedá nic dělat.

O mimořádném rozsahu korupce v naší zemi jsou přesvědčeni hlavně levicově orientovaní lidé, ti, kteří sami museli poskytnout úplatek, ale vůbec nejsilnější vazba je mezi hodnocením míry korupce a tvrzením, že „doba je dnes taková, že člověk musí ze svých morálních zásad často slevovat“.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 30. 11. – 6. 12. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1223 respondentů.

STEM se otázkami korupce a možností, jak tomuto jevu čelit, zabývá od poloviny devadesátých let. Přesvědčení o vysoké míře korupce je trvale velmi silné, výrazná většina lidí si myslí, že boj s korupcí je ze strany politiků jen proklamací, a dvě třetiny lidí skepticky prohlašují, že „snaha potlačovat korupci je v zásadě marná“.

Pramen: STEM, Trendy 12/2010, 1223 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
korupce