Naše zjištění
10. 3. 2009

názory občanů ČR na členství v NATO

S naším členstvím v NATO souhlasí 76 % občanů, dvě třetiny lidí pokládají ČR za plnoprávného člena aliance a 70 % občanů považuje členství v NATO za nejlepší způsob zajištění naší bezpečnosti. Aliance má podporu především mezi mladými lidmi a stoupenci ODS, odmítavě se k ní nejčastěji staví starší generace a sympatizanti KSČM.

INFORMACE Z VÝZKUMŮ STEM TRENDY 02/2009

POMĚRNĚ VYSOKÁ PODPORA, KTEROU MÁ MEZI OBČANY ČR ČLENSTVÍ V SEVEROATLANTICKÉ ALIANCI, SE ZA POSLEDNÍ DVA ROKY JEŠTĚ ZVÝŠILA

S naším členstvím v NATO souhlasí 76 % občanů, dvě třetiny lidí pokládají ČR za plnoprávného člena aliance a 70 % občanů považuje členství v NATO za nejlepší způsob zajištění naší bezpečnosti. Aliance má podporu především mezi mladými lidmi a stoupenci ODS, odmítavě se k ní nejčastěji staví starší generace a sympatizanti KSČM. Kladné postoje veřejnosti k NATO a našemu členství od roku 2007 posílily. Nejvíce vzrostlo přesvědčení o plnoprávné úloze, kterou v NATO hrajeme (z 52 % v březnu 2007 na aktuálních 66 %).

Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou kvótního výběru ve dnech 31. 1. – 6. 2. 2009 na rozsáhlém souboru 1263 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Většina občanů (76 %) vyjadřuje s členstvím České republiky v NATO souhlas. Silně odmítavý postoj jsme zjistili pouze mezi 6 % populace, především mezi staršími věkovými skupinami (nad 60 let) a příznivci KSČM. Podporu má členství v NATO mezi mladými lidmi, studenty, podnikateli, živnostníky a lidmi, sdílejícími pravicové názory, především mezi stoupenci ODS (96 % – viz graf na straně 3).

„Souhlasíte se členstvím České republiky v NATO?“

Pramen: STEM, Trendy 02/2009, 1263 respondentů

Převážně příznivý vztah Čechů k Severoatlantické alianci vyplývá i z dalších zjišťovaných názorů, které mapují postoje veřejnosti k naší roli v alianci a k přínosu členství pro bezpečnost České republiky.

Dvě třetiny občanů se domnívají, že jsme plnoprávnými členy aliance, a 70 % lidí je přesvědčeno, že zapojení do NATO je nejlepším řešením naší bezpečnostní situace.

„Myslíte si, že ČR je plnoprávným členem NATO?“

Pramen: STEM, Trendy 02/2009, 1263 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
NATO