Naše zjištění
27. 4. 2009

Názory našich občanů na cizince s pobytem u nás

Dvě pětiny Čechů se domnívají, že každý člověk, který u nás žije, by měl mít právo získat české občanství bez ohledu na svou národnost a etnický původ. Názor na právo cizinců získat české občanství souvisí s politickou orientací (levicově smýšlející občanů jsou častěji proti) a s názorem na to, jak vážné bezpečnostní riziko představují pro nás cizinci s pobytem v naší zemi.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2009

PODLE DVOU TŘETIN ČECHŮ PŘEDSTAVUJÍ CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI S POBYTEM U NÁS BEZPEČNOSTNÍ RIZIKO

Dvě pětiny Čechů se domnívají, že každý člověk, který u nás žije, by měl mít právo získat české občanství bez ohledu na svou národnost a etnický původ. Názor na právo cizinců získat české občanství souvisí s politickou orientací (levicově smýšlející občanů jsou častěji proti) a s názorem na to, jak vážné bezpečnostní riziko představují pro nás cizinci s pobytem v naší zemi. Dvě třetiny našich občanů hodnotí toto riziko jako „příliš velké“. Na druhou stranu skoro polovina našich občanů si myslí, že k cizím státním příslušníkům nepřistupujeme bez předsudků a zaujatosti.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31.března – 6. dubna 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1297 respondentů.

STEM si dlouhodobě všímá vztahu našich občanů k lidem, kteří zde žijí, ale nemají naše občanství nebo „přicházejí odjinud“.

Názory na cizí státní příslušníky žijící v ČR

Pramen: STEM, Trendy 4/2009, 1297 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
cizinci