Naše zjištění
26. 4. 2011

Názory na širší společenské souvislosti nezaměstnanosti

Od roku 2008 se zvyšuje citlivost naší veřejnosti k otázkám nezaměstnanosti. Rostoucí podíl lidí se obává nezaměstnanosti a pokládá nezaměstnanost za závažný celospolečenský problém. Na druhé straně mají lidé zkušenost s tím, že někteří nezaměstnaní ve skutečnosti pracovat nechtějí a že určitá míra nezaměstnanosti může mít i pozitivní důsledky v tom, že si lidé práce více váží.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2011

VYDÁNO DNE 26. 4. 2011

DOPADY HOSPODÁŘSKÉ KRIZE ZDŮRAZŇUJÍ PROBLÉM NEZAMĚSTNANOSTI A POSILUJÍ SOLIDARITU S NEZAMĚSTNANÝMI

Od roku 2008 se zvyšuje citlivost naší veřejnosti k otázkám nezaměstnanosti. Rostoucí podíl lidí se obává nezaměstnanosti a pokládá nezaměstnanost za závažný celospolečenský problém. Na druhé straně mají lidé zkušenost s tím, že někteří nezaměstnaní ve skutečnosti pracovat nechtějí a že určitá míra nezaměstnanosti může mít i pozitivní důsledky v tom, že si lidé práce více váží. Vývoj veřejného mínění ukazuje, že v důsledku dopadů hospodářské krize se solidarita s nezaměstnanými u nás v poslední době posiluje. Podle velké většiny naší veřejnosti má v otázkách řešení nezaměstnanosti i nadále hrát klíčovou roli stát.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. března – 8. dubna 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1286 respondentů.

Otázkám spojeným s nezaměstnaností se společnost STEM věnuje dlouhodobě, od roku 1993. Jak ukazuje následující graf, dvě třetiny lidí v ekonomicky aktivním věku se dnes obává nezaměstnanosti. Zatímco v období let 2000-2008 tento podíl klesal a zdálo se, že ohrožení nezaměstnaností je na ústupu, od roku 2008 na pozadí finanční a hospodářské krize tento podíl opět narostl.

 

Pramen: STEM, Trendy 1993-2011

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
nezaměstnanost, obavy