Naše zjištění
5. 6. 2012

Názory na diskriminaci v ČR

Více než dvě třetiny veřejnosti (70 %) považují diskriminaci u nás za velký problém. Polovina občanů (51 %) se dále domnívá, že diskriminace u nás v posledních letech přibývá. Z porovnání s minulostí vyplývá, že podle veřejného mínění se situace v oblasti záměrného znevýhodňování některých skupin obyvatel zhoršuje. Za nejzávažnější typ diskriminace lidé zdaleka nejčastěji považují znevýhodňování podle věku (46 %).

INFORMACE Z PRŮZKUMU STEM TRENDY 5/2012

VYDÁNO DNE 4. 6. 2012

 

DÁLE SE ZVYŠUJE PODÍL OBČANŮ, KTEŘÍ POVAŽUJÍ DISKRIMINACI V NAŠÍ ZEMI ZA VELKÝ PROBLÉM.

Více než dvě třetiny veřejnosti (70 %) považují diskriminaci u nás za velký problém. Polovina občanů (51 %) se dále domnívá, že diskriminace u nás v posledních letech přibývá. Z porovnání s minulostí vyplývá, že podle veřejného mínění se situace v oblasti záměrného znevýhodňování některých skupin obyvatel zhoršuje. Za nejzávažnější typ diskriminace lidé zdaleka nejčastěji považují znevýhodňování podle věku (46 %).  

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 12.-21. 5. 2012. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 975 respondentů.

Jedním z témat, kterým se věnoval květnový výzkum STEM, byla problematika diskriminace v naší společnosti, tedy záměrného znevýhodňování některých skupin obyvatel.

Z výsledků výzkumu vyplývá, že v současné době výrazná většina veřejnosti (70 %) považuje diskriminaci v naší zemi za poměrně velký nebo zcela zásadní problém. Za poměrně malý nebo okrajový problém diskriminaci označuje pouze necelá třetina občanů (30 %).

„Jak velký problém představuje podle Vašeho názoru diskriminace v naší zemi?

Řekl(a) byste, že to je:“

Pramen: STEM, Trendy 2012/5, 975 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
diskriminace, názor veřejnosti