Naše zjištění
27. 4. 2011

Názory na dávky v nezaměstnanosti

Většina lidí (68 %) je dlouhodobě přesvědčena, že vláda by měla dávky v nezaměstnanosti držet na minimální úrovni, která by nezaměstnané motivovala k hledání nového místa. Téměř dvě třetiny občanů (62 %) si nepřejí, aby dávky byly zvýšeny, a o něco nižší podíl (55 %) si myslí, že dávky jsou příliš vysoké, takže nenutí nezaměstnané k aktivnímu chování.

Tisková informace z výzkumu STEM Trendy 04/2011

Vydáno dne 27. 4. 2011

VĚTŠINA OBČANŮ SI MYSLÍ, ŽE DÁVKY V NEZAMĚSTNANOSTI BY MĚLY BÝT MINIMÁLNÍ A NEMĚLY BY SE ZVYŠOVAT.

Většina lidí (68 %) je dlouhodobě přesvědčena, že vláda by měla dávky v nezaměstnanosti držet na minimální úrovni, která by nezaměstnané motivovala k hledání nového místa. Téměř dvě třetiny občanů (62 %) si nepřejí, aby dávky byly zvýšeny, a o něco nižší podíl (55 %) si myslí, že dávky jsou příliš vysoké, takže nenutí nezaměstnané k aktivnímu chování. Vyšších dávek pro nezaměstnané se nejčastěji dožadují lidé bez práce, špatně materiálně zajištění či chudí, levicově orientovaní občané a sympatizanti KSČM a ČSSD.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru 1286 obyvatel České republiky starších 18 let, vytvořeném metodou kvótního výběru. Sběr dat proběhl ve dnech 31. 3. – 8. 4. 2011 .

Názory veřejnosti na to, jak jsou v České republice nastaveny podpory a sociální dávky pro nezaměstnané, monitoruje STEM pravidelně od roku 1993. Zjišťuje, jaké cíle by vláda měla podle občanů při poskytování dávek v nezaměstnanosti sledovat a jak veřejnost hodnotí současnou výši dávek z hlediska jejich motivační síly při hledání nového zaměstnání.

Výsledky ukazují, že veřejnost se dlouhodobě přiklání k osobní zodpovědnosti jednotlivce za hledání východisek při ztrátě zaměstnání a upřednostňuje nastavení dávek v takové výši, která by nezaměstnané nutila k aktivnímu hledání nového pracovního místa.

„Čemu by podle Vás měla vláda dát v řešení nezaměstnanosti přednost?“

Pramen: STEM, Trendy 1993-2011

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
nezaměstnanost, sociální jistoty