Naše zjištění
17. 5. 2012

Názory na cizí státní příslušníky žijící v ČR

Nadpoloviční většina Čechů se domnívá, že ne každý člověk, který u nás žije, by měl mít právo získat české občanství. Názor na právo cizinců získat české občanství souvisí s názorem na to, jak vážné bezpečnostní riziko představují pro nás cizinci pobývající v naší zemi. Tři pětiny občanů hodnotí toto riziko jako „příliš velké“.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2012

VYDÁNO DNE 17. 5. 2012

TÉMĚŘ POLOVINA OBČANŮ SI MYSLÍ, ŽE ČESKÁ VEŘEJNOST PŘISTUPUJE K CIZINCŮM S PŘEDSUDKY A ZAUJATĚ

Nadpoloviční většina Čechů se domnívá, že ne každý člověk, který u nás žije, by měl mít právo získat české občanství. Názor na právo cizinců získat české občanství souvisí s názorem na to, jak vážné bezpečnostní riziko představují pro nás cizinci pobývající v naší zemi. Tři pětiny občanů hodnotí toto riziko jako „příliš velké“. Názor na to, zda naši občané přistupují k cizím státním příslušníkům bez předsudků a zaujatosti, rozděluje veřejnost na dva relativně vyrovnané tábory.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 18.-29. dubna 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1084 respondentů.

STEM si dlouhodobě všímá vztahu našich občanů k lidem, kteří zde žijí, ale nemají naše občanství. Tři z pěti Čechů  (59 %) zastávají názor, že každý člověk žijící v České republice by neměl mít právo získat české občanství. S tím souvisí i skutečnost, že 60 % lidí spatřuje v cizích státních příslušnících pobývajících v ČR příliš velké riziko. V otázce, zda Češi přistupují ke skupině cizinců žijících v ČR bez přestupků a zaujatosti, je veřejnost rozdělena na dva téměř stejně velké tábory: 54 % míní, že ano, 46 %, že ne.

Názory na cizí státní příslušníky žijící v ČR

Pramen: STEM, Trendy 4/2012, 1084 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
cizinci, názor veřejnosti