Naše zjištění
2. 5. 2008

Názory lidí na diskriminaci v pracovní oblasti

Týká se to především starších občanů, lidí se zdravotním handicapem, těhotných ženy a matek malých dětí. V průběhu čtyř uplynulých let se podíl lidí přesvědčených o existenci znevýhodněných skupin na našem pracovním trhu snížil jen nepatrně. Ženy jsou citlivější na tento druh diskriminace než muži. Citlivě vnímají zejména pracovní diskriminaci žen kvůli těhotenství, mateřství a péči o rodinu.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2008

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL JSOU NA TRHU PRÁCE TRVALE ZNEVÝHODŇOVÁNY

Týká se to především starších občanů, lidí se zdravotním handicapem, těhotných ženy a matek malých dětí. V průběhu čtyř uplynulých let se podíl lidí přesvědčených o existenci znevýhodněných skupin na našem pracovním trhu snížil jen nepatrně. Ženy jsou citlivější na tento druh diskriminace než muži. Citlivě vnímají zejména pracovní diskriminaci žen kvůli  těhotenství, mateřství a péči o rodinu.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. dubna 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1341 respondentů.

STEM sleduje názory lidí na pracovní diskriminaci od roku 2004. Z výsledků vyplývá, že ačkoliv se podíl lidí s tímto názorem od roku 2004 poněkud snížil (ze 79 % na 74 %), většina se domnívá, že taková diskriminace v České republice stále existuje. Pouze 5 % občanů je jednoznačně přesvědčeno, že k ní nedochází. Reálnost tohoto problému si lidé uvědomují bez ohledu na věk, vzdělání, pohlaví a sociální status. Významné rozdíly nebyly zaznamenány ani u občanů s odlišnou politickou orientací, ani u příznivců různých politických stran.

„Myslíte si, že u nás dochází v zaměstnání k diskriminaci některých skupin obyvatel?“

Pramen: STEM, Trendy 4/2008, 1341 respondentů starších 18 let

Pramen: STEM, Trendy 4/2004, 1819 respondentů (ve všech výzkumech jde o respondenty starší 18 let), Trendy 4/2005, 1668 respondentů, Trendy 4/2007, 1191 respondentů, Trendy 4/2008, 1341 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
diskriminace, sociální sféra