Naše zjištění
18. 6. 2014

Názory lidí na diskriminaci u nás

Tři čtvrtiny veřejnosti (74 %) považují diskriminaci u nás za velký problém. Tento názor ve veřejném mínění stále mírně posiluje. Téměř polovina občanů (48 %) se domnívá, že diskriminace u nás v posledních letech přibývá. Za nejzávažnější typ diskriminace lidé nejčastěji považují znevýhodňování podle věku (44 %) a diskriminaci podle rasy a národnosti (21 %).

INFORMACE Z PRŮZKUMU STEM TRENDY 5/2014

VYDÁNO DNE 18. 6. 2014

 

DÁLE SE ZVYŠUJE PODÍL OBČANŮ, KTEŘÍ POVAŽUJÍ
DISKRIMINACI V NAŠÍ ZEMI ZA VELKÝ PROBLÉM.

Tři čtvrtiny veřejnosti (74 %) považují diskriminaci u nás za velký problém. Tento názor ve veřejném mínění stále mírně posiluje. Téměř polovina občanů (48 %) se domnívá, že diskriminace u nás v posledních letech přibývá. Za nejzávažnější typ diskriminace lidé nejčastěji považují znevýhodňování podle věku (44 %) a diskriminaci podle rasy a národnosti (21 %).  

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 20. až 27. května 2014. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1093 respondentů.

Jedním z témat, kterým se věnoval květnový výzkum STEM, byla problematika diskriminace v naší společnosti, tedy záměrného znevýhodňování některých skupin obyvatel.

Tříčtvrtinová většina veřejnosti považuje diskriminaci v naší zemi za poměrně velký nebo zcela zásadní problém. Za poměrně malý nebo okrajový problém diskriminaci označuje pouze čtvrtina občanů.

„Jak velký problém představuje podle Vašeho názoru diskriminace v naší zemi? Řekl(a) byste, že to je:“

Pramen: STEM, Trendy 2014/5, 1093 respondentů

Z časové řady STEM od roku 2003 je zřejmé, že ve vnímání diskriminace v naší společnosti došlo k významné změně. V roce 2003 a dále v letech 2009 a 2010 považovala diskriminaci za závažný problém zhruba polovina veřejnosti. Od roku 2011 se však podíl názorů, že diskriminace je velkým problémem, stále postupně zvyšuje, nyní až k hranici tříčtvrtinové většiny.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
diskriminace, problém