Naše zjištění
4. 11. 2008

Názory české veřejnosti na tzv. Lisabonskou smlouvu

Populace ČR není v otázce schválení Lisabonské smlouvy parlamentem jednotná. Mírně však převládá představa, že by Parlament ČR Lisabonskou smlouvu ratifikovat neměl (55 %). Občanů, kteří dopadům nové Reformní smlouvy EU rozumí, je nicméně poměrně málo (25 %). Lidé, kteří smyslu Lisabonské smlouvy nerozumějí, častěji nesouhlasí s jejím přijetím. Lisabonskou smlouvu naopak podporují zejména příznivci ODS.

INFORMACE Z VÝZKUMŮ STEM TRENDY 10/2008

ROZPAKY NAD LISABONSKOU SMLOUVOU TRVAJÍ: ODPŮRCI SE REKRUTUJÍ PŘEDEVŠÍM Z ŘAD TĚCH, KTEŘÍ VĚCI NEROZUMĚJÍ.

Populace ČR není v otázce schválení Lisabonské smlouvy parlamentem jednotná. Mírně však převládá představa, že by Parlament ČR Lisabonskou smlouvu ratifikovat neměl (55 %). Občanů, kteří dopadům nové Reformní smlouvy EU rozumí, je nicméně poměrně málo (25 %). Lidé, kteří smyslu Lisabonské smlouvy nerozumějí, častěji nesouhlasí s jejím přijetím. Lisabonskou smlouvu naopak podporují zejména příznivci ODS.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. září – 7. října 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1245 respondentů.

Nová Reformní smlouva EU byla v polovině prosince minulého roku podepsána představiteli členských států, v platnost však může vstoupit až v okamžiku, kdy ji ratifikují všechny členské státy. V České republice se čeká na rozhodnutí Ústavního soudu a parlament o Lisabonské smlouvě dosud nehlasoval.

Jak vidí schvalování Lisabonské smlouvy česká veřejnost? Výsledky výzkumu uskutečněného začátkem října ukazují, že Češi jsou v názorech na schválení Lisabonské smlouvy nejednotní. Bezmála polovina (45 %) české populace si myslí, že parlament by měl novou Reformní smlouvu schválit, o něco více než polovina (55 %) je proti ratifikaci této smlouvy. Distribuce odpovědí, kdy krajní varianty („určitě ano“ a „určitě ne“) označil jen malý podíl respondentů a zbytek se rovnoměrně rozdělil mezi odpovědi „spíše ano“ a „spíše ne“, ukazuje na mělkou zakotvenost názorů veřejnosti. Důležité je i to, že jen malý podíl lidí (25 %) podle svého vyjádření rozumí změnám a dopadům, které by přijetí Lisabonské smlouvy přineslo. Téměř třetina veřejnosti (30 %) přiznává, že obsahu Lisabonské smlouvy vůbec nerozumí, a téměř polovina populace (45 %) říká, že spíše neví, o čem Lisabonská smlouva je.

Pramen: STEM, Trendy 10/2008, 1245 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 10/2008, 1245 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Lisabonská smlouva