Naše zjištění
7. 1. 2009

Názory české veřejnosti na předlistopadový režim

Téměř tři pětiny lidí (57 %) hodnotí celkově současný režim jako lepší než předlistopadový. Opačný názor má necelá čtvrtina naší populace (24 %), podle zbylých jsou oba režimy asi tak stejné. Tento poměr se od roku 2001 zásadně nemění. Režim socialismu před rokem 1989 obhajuje přes 70 % stoupenců KSČM (pro současný režim je desetina), ale také čtvrtina sympatizantů ČSSD.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 12/2008

STOUPENCI KSČM HÁJÍ JEDNOZNAČNĚ PŘEDLISTOPADOVÝ REŽIM.
S NIMI VŠAK I ČTVRTINA LIDÍ, KTEŘÍ VOLÍ SOCIÁLNÍ DEMOKRACII.

Téměř tři pětiny lidí (57 %) hodnotí celkově současný režim jako lepší než předlistopadový. Opačný názor má necelá čtvrtina naší populace (24 %), podle zbylých jsou oba režimy asi tak stejné. Tento poměr se od roku 2001 zásadně nemění. Režim socialismu před rokem 1989 obhajuje přes 70 % stoupenců KSČM (pro současný režim je desetina), ale také čtvrtina sympatizantů ČSSD.Zhruba dvě třetiny lidí (68 %) věří, že současné ekonomické a politické změny přinesou našim dětem lepší budoucnost, než kdybychom měli u nás stále socialismus. Také tento podíl se posledních asi sedm let nemění.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. prosince 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1282 respondentů.

 Je současný režim lepší než ten, který zde byl před rokem 1989? STEM se na tuto zásadní otázku ptá již od roku 1992, aktuální výsledky zaznamenává první graf.


„Když vezmete všechno dohromady a srovnáte minulý a současný režim, řekl(a) byste, že současný režim je lepší, stejný, nebo horší než ten předcházející, tj. před listopadem 1989?“

 

 

 

Pramen: STEM, Trendy 12/2008, 1282 respondentů starších 18 let

 Časová řada od roku 1992 je nápadná tím, že stabilně zhruba pětina lidí hodnotí oba režimy jako stejné. Poměr stoupenců současného a minulého režimu se však v historii samostatného českého státu výrazně měnil. Podíl obhájců předlistopadových poměrů rostl až do přelomu let 1997/1998 a pak se až do podzimu 1999 udržoval nad 30 %. Připomeňme, že to byla neklidná doba rozpadu ODS, provizorní vlády a následně pak opoziční smlouvy. Nejvíce se přiblížily hlasy pro současný a minulý režim v říjnu 1999 (44 % : 35 %), kdy vrcholil nesouhlas s opoziční smlouvou a vznikaly (vedle stranické Čtyřkoalice) četné občanské iniciativy namířené proti tomuto uspořádání. Od počátku roku 2000 začalo stoupenců minulého režimu přes různé výkyvy ubývat. V současné době tvoří lidé, kteří považují předlistopadový režim za lepší než současný, asi čtvrtinu dospělé populace.

 

 


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
hodnocení společnosti