Naše zjištění
2. 7. 2009

Názory české veřejnosti na policii, soudy a boj proti korupci u nás

Názory veřejnosti na policii, práci našich soudů a na míru korupce v naší zemi a boj proti ní se nemění a jsou poměrně skeptické. Necelá polovina lidí (45 %) důvěřuje policii, ještě méně osob (28 %) uznává práci soudů.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2009/06

LIDÉ NEVIDÍ POKROK V BOJI PROTI KORUPCI. NEVĚŘÍ PŘÍLIŠ POLICII A SOUDY PODLE NICH NEPRACUJÍ DOBŘE.

Názory veřejnosti na policii, práci našich soudů a na míru korupce v naší zemi a boj proti ní se nemění a jsou poměrně skeptické. Necelá polovina lidí (45 %) důvěřuje policii, ještě méně osob (28 %) uznává práci soudů. Dvě třetiny lidí jsou přesvědčeny o tom, že míra korupce našich politiků a státních úředníků je vyšší než v západní Evropě a tři čtvrtiny občanů (76 %) mají za to, že v boji proti korupci nebylo u nás dosaženo žádného pokroku.

Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM ze série Trendy. Výzkumné šetření se uskutečnilo ve dnech 8. – 15. 6. 2009 na souboru 1282 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

V letošním červnovém výzkumu jsme se zaměřili na několik témat, které sledujeme dlouhodobě. Jedná se o důvěru v dnešní policii, hodnocení práce soudů a problematiku korupce.

Důvěra občanů v policii je ve výzkumech STEM pravidelně monitorována od konce roku 1994. Poslední šetření ukazuje, že dnešní policii důvěřuje bezmála polovina občanů (45 %), téměř pětina lidí (17 %) na druhou stranu této instituci vyjádřila absolutní nedůvěru. Podíl lidí, kteří si zachovávají nedůvěřivý vztah k policii, je od roku 2004 trvale vyšší než podíl občanů, kteří mají k této instituci kladný vztah.

„Máte důvěru v naši dnešní policii?“

Pramen: STEM, Trendy 2009/6, 1282 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
korupce, policie, soudy