Naše zjištění
17. 12. 2009

Názory české veřejnosti na otázky změn klimatu

Podle čtyř pětin Čechů dochází v posledních letech ke globálnímu oteplování. Příčinou změn klimatu je podle 75 % občanů lidské chování, zatímco podle 25 % dotázaných jde o důsledek přírodních procesů nezávislých na našem konání. Tyto názory sdílejí ve stejné míře lidé různého věku, materiálního zajištění a politické orientace. Vnímání globálního oteplování a jeho příčin lze tak u české populace považovat za vesměs univerzální.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2009

 

VYDÁNO DNE 17.12.2009

 DOCHÁZÍ KE GLOBÁLNÍMU OTEPLOVÁNÍ, MYSLÍ SI 80 % ČECHŮ. PŘÍČINOU JE PODLE VĚTŠINY Z NICH LIDSKÁ ČINNOST.

 


Podle čtyř pětin Čechů dochází v posledních letech ke globálnímu oteplování.  Příčinou změn klimatu je podle 75 % občanů lidské chování, zatímco podle 25 % dotázaných jde o důsledek přírodních procesů nezávislých na našem konání. Tyto názory sdílejí ve stejné míře lidé různého věku, materiálního zajištění a politické orientace. Vnímání globálního oteplování a jeho příčin lze tak u české populace považovat za vesměs univerzální. O tom, že by se Česká republika měla zavázat ke snižování emisí skleníkových plynů, i kdyby to mělo vážně zatížit její ekonomiku, je přesvědčeno 75 % lidí.

 

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 9. prosince 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1260 respondentů.

 V těchto dnech v Kodani vrcholí summit OSN věnující se otázce globálního oteplování. Jeho cílem je dospět k dohodě o pravidlech pro boj s klimatickými změnami. České veřejnosti jsme se proto ptali, zda si myslí, že v posledních letech dochází ke globálnímu oteplování. Výsledky ukazují, že čtyři pětiny lidí zastávají názor, že ke globálnímu oteplování dochází, přičemž třetina dotázaných je o přítomnosti změn klimatu zcela přesvědčena (33 % volí variantu „určitě ano“). O neexistenci globálního oteplování je určitě přesvědčeno jen 6 % Čechů.

 


„V současné době se často hovoří o změně klimatu. Myslíte Vy osobně, že v posledních letech dochází ke globálnímu oteplování?“

 

Pramen: STEM, Trendy 12/2009, 1260 respondentů starších 18 letpouze orientační.

 

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
ekologie