Naše zjištění
29. 4. 2010

Názory české veřejnosti na nezaměstnanost

Zhruba třetina lidí (36 %) říká, že většina nezaměstnaných nemá skutečný zájem o práci. Ještě předloni se však takto vyjadřovala více než polovina občanů. Lidé zřejmě převážně díky krizi častěji uznávají, že mezi nezaměstnané se dostávají i lidé, kteří o práci zájem mají.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2010

VYDÁNO DNE 29. 4. 2010

KRIZE ZMĚNILA POHLED NA NEZAMĚSTNANÉ – UBÝVÁ LIDÍ, KTEŘÍ JE POVAŽUJÍ ZA OSOBY BEZ SKUTEČNÉHO ZÁJMU O PRÁCI

Zhruba třetina lidí (36 %) říká, že většina nezaměstnaných nemá skutečný zájem o práci. Ještě předloni se však takto vyjadřovala více než polovina občanů. Lidé zřejmě převážně díky krizi častěji uznávají, že mezi nezaměstnané se dostávají i lidé, kteří o práci zájem mají. Na určitou míru nezaměstnanosti nahlíží česká veřejnost převážně jako na pozitivní jev, který vede k tomu, že lidé jsou odpovědnější a váží si své práce – tento názor zastává 61 % občanů. Řešení nezaměstnanosti by občané přitom nejraději svěřili do rukou státu. Podle 72 % Čechů by měl mít stát povinnost zajistit práci každému, kdo o ni stojí.  

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1. – 10. dubna 2010. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1196 respondentů.

Otázkám spojeným s fenoménem nezaměstnanosti se společnost STEM věnuje dlouhodobě, od roku 1993. V loňském roce, kdy veřejnost začala pociťovat vliv finanční a ekonomické krize,se pohled na nezaměstnané změnil. Lidé si začali uvědomovat, že kvůli krizi přibývá lidí bez práce a že jsou mezi nimi i tací, kteří o zaměstnání skutečně stojí. Tento trend trvá dál. Za poslední rok se mírně snížil i podíl občanů, kteří považují určitou míru nezaměstnanosti za pozitivní jev. V podstatě beze změn zůstávají názory lidí na úlohu státu při řešení nezaměstnanosti.

Jak ukazuje následující graf, dvě třetiny lidí (64 %) si nemyslí, že většina dnešních nezaměstnaných jsou lidé bez skutečného zájmu o práci. Přitom ještě v roce 2008 byl podíl lidí s poměrně kritickým míněním o většině nezaměstnaných nadpoloviční (53 % v roce 2007, 54 % v roce 2008). Z dlouhodobého hlediska šlo tehdy o rekordně kritické mínění o většině nezaměstnaných, podobné výsledky byly naměřeny ještě v roce 1993 (58 %).

Pramen: STEM, Trendy 2010/4, 1196 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
nezaměstnanost, sociální jistoty