Naše zjištění
14. 5. 2012

Názor veřejnosti na vládní reformy

Výrazná většina české veřejnosti (74 %) souhlasí s nutností zásadních reforem v sociální, zdravotní a daňové oblasti. Reformní opatření současné vlády však podporuje jen menšina obyvatel (24 %). INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2012 VYDÁNO DNE 14. 5. 2012 VĚTŠINA LIDÍ UZNÁVÁ NUTNOST REFOREM, ALE VLÁDNÍ OPATŘENÍ PODPORUJE JEN ČTVRTINA VEŘEJNOSTI.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2012

VYDÁNO DNE 14. 5. 2012

VĚTŠINA LIDÍ UZNÁVÁ NUTNOST REFOREM, ALE VLÁDNÍ OPATŘENÍ PODPORUJE JEN ČTVRTINA VEŘEJNOSTI.

Výrazná většina české veřejnosti (74 %) souhlasí s nutností zásadních reforem v sociální, zdravotní a daňové oblasti. Reformní opatření současné vlády však podporuje jen menšina obyvatel (24 %).

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 18.-29. dubna 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor

1084 respondentů.

Tříčtvrtinová většina obyvatel České republiky je přesvědčena, že v naší zemi je třeba uskutečnit zásadní reformy v sociální, zdravotní a daňové oblasti. Podobné zjištění přinesl již výzkum realizovaný na podzim loňského roku. Oproti roku 2011 však mírně posílila kategorie odpovědí „určitě ano“ (z 26 % na 31 %).

„Je podle Vašeho názoru v naší zemi potřeba v nejbližších třech až pěti letech provést zásadní reformy v sociální, zdravotní a daňové oblasti?“ (údaje v %)

Pramen: STEM, Trendy 10/2011, 4/2012

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
názor veřejnosti, reformy