Naše zjištění
16. 5. 2012

Názor veřejnosti na to, kdo je hlavním nositelem reforem

Více než polovina lidí považuje za

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2012

VYDÁNO DNE 16. 5. 2012

ZA HLAVNÍHO NOSITELE REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ, DŮCHODOVÉHO A ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU
POVAŽUJÍ LIDÉ ČASTĚJI ODS NEŽ TOP 09.

Více než polovina lidí považuje za hlavního nositele vládních reforem ODS, zhruba 40 % TOP 09. Obě pravicové strany jsou stejně hodnoceny v tom, zda důsledně plní  programové prohlášení společné vlády.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 18.-29. 4. 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1084 respondentů.

Tazatelé STEM se po roce opět zeptali veřejnosti, kterou ze stran vládní koalice považují za hlavního nositele reforem. Hlasů pro Věci veřejné, které se v době dotazování již rozpadly na dvě frakce, výrazně ubylo, poměr hlasů pro dvě pravicové strany se však nezměnil. Přestože všechny tři resorty zmíněné v otázce (MPSV, MZd a MF) obsadili ministři TOP 09, pověst „hlavního garanta“ vládních reforem pro nejpočetnější část veřejnosti má stále ODS.

„Která ze stran současné vládní koalice je podle Vás hlavním nositelem reformy veřejných financí, důchodového a zdravotně-sociálního systému v ČR?

Nemusíte vědět přesně, stačí Váš pocit.“

Pramen: STEM, Trendy 4/2011, 4/2012

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
koalice, názor veřejnosti, reformy