Naše zjištění
30. 1. 2013

Názor veřejnosti na současný režim

Od ledna 2012 se snížil podíl občanů, podle nichž je současný režim lepší než režim před listopadem 1989 (z 53 % na 46 %), zároveň přibylo lidí, kteří považují současný režim za horší (z 27 % na 32 %). Podobná názorová situace panovala v minulosti pouze v období let 1997-2000.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2013

VYDÁNO DNE 30. 1. 2013

NEJMÉNĚ LIDÍ OD ROKU 1992 SI MYSLÍ, ŽE SOUČASNÝ REŽIM JE LEPŠÍ, NEŽ BYL PŘEDLISTOPADOVÝ

 

Od ledna 2012 se snížil podíl občanů, podle nichž je současný režim lepší než režim před listopadem 1989 (z 53 % na 46 %), zároveň přibylo lidí, kteří považují současný režim za horší (z 27 % na 32 %). Podobná názorová situace panovala v minulosti pouze v období let 1997-2000. Zatímco mezi občany s nižším vzděláním, hůře materiálně zajištěnými a těmi, kteří se hlásí k levici, klesala preference současného režimu už v letech 2010-2011, poslední snížení jde hlavně na vrub lidí s vyšším vzděláním, lépe zajištěných a středově, příp. pravicově orientovaných.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 4. až 11. ledna 2013. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1119 respondentů.

STEM se systematicky zabývá postoji české veřejnosti k současnému režimu ve srovnání s režimem minulým, před listopadem 1989. Z obecného srovnání obou režimů vyplývá, že aktuálně necelá polovina (46 %) české společnosti hodnotí současný režim jako lepší než režim před listopadem 1989. Přibližně třetina (32 %) naopak preferuje předlistopadový režim a zbývajících 22 % považuje oba režimy za zhruba stejné.

„Když vezmete všechno dohromady a srovnáte minulý a současný režim, řekl(a) byste, že současný režim je lepší, stejný, nebo horší než ten předcházející, tj. před listopadem 1989?“

Pramen: STEM, Trendy 1/2013, 1119 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
názor veřejnosti, současný a předlistopadový režim