Naše zjištění
6. 5. 2013

Názor veřejnosti na naše členství v EU

Téměř polovina občanů (48 %) je aktuálně spokojena s členstvím České republiky v Evropské unii. Po loňském propadu míry spokojenosti jde o návrat k hodnotě z roku 2011. Pokud by se zcela hypoteticky u nás konalo znovu referendum o vstupu do Evropské unie, pro vstup by hlasovala rovněž téměř polovina obyvatel (48 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2013

VYDÁNO DNE 6. 5. 2013

V NÁZORU NA NAŠE ČLENSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JE ČESKÁ VEŘEJNOST ROZDĚLENÁ DO DVOU VYROVNANÝCH TÁBORŮ.

Téměř polovina občanů (48 %) je aktuálně spokojena s členstvím České republiky v Evropské unii. Po loňském propadu míry spokojenosti jde o návrat k hodnotě z roku 2011. Pokud by se zcela hypoteticky u nás konalo znovu referendum o vstupu

do Evropské unie, pro vstup by hlasovala rovněž téměř polovina obyvatel (48 %). Většina veřejnosti (69 %) si nemyslí, že naše republika je schopna hrát v EU aktivní roli.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.-9. dubna 2013. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor

 1009 respondentů.

V rámci pravidelného monitoringu názorů české veřejnosti na problematiku českého členství v Evropské unii se STEM rovněž zaměřil na samotnou spokojenost českých občanů s naším členstvím. Podle dubnového průzkumu je aktuálně s členstvím ČR v EU spokojena téměř polovina občanů (48 %), většinou však jde o váhavější odpovědi „spíše ano“.

„Jste Vy osobně celkově spokojen(a) s naším členstvím v Evropské unii?“

Pramen: STEM, Trendy 04/2013, 1009 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, názor veřejnosti