Naše zjištění
13. 12. 2012

Názor veřejnosti na elektrárnu Temelín

Čtyři pětiny obyvatel z okolí temelínské jaderné elektrárny hájí názor, že energii z elektrárny potřebujeme a dvě třetiny lidí z tohoto regionu se domnívají, že do budoucna bude nutné Temelín dostavět, abychom pokryli své energetické potřeby. Pro 71 procent obyvatel je provoz elektrárny bezpečný. Dvě třetiny lidí z okolí elektrárny zastávají názor, že se elektrárna chová vůči veřejnosti otevřeně.

TISKOVÁ INFORMACE Z REGIONÁLNÍHO PRŮZKUMU STEM PRO ČEZ TEMELÍN 2012

VYDÁNO DNE 7.12.2012

DVĚ TŘETINY LIDÍ Z OKOLÍ TEMELÍNA SI MYSLÍ, ŽE PRO ZAJIŠTĚNÍ NAŠICH POTŘEB ENERGIE BUDE NUTNÉ TEMELÍN DOSTAVĚT

Čtyři pětiny obyvatel z okolí temelínské jaderné elektrárny hájí názor, že energii z elektrárny potřebujeme a dvě třetiny lidí z tohoto regionu se domnívají, že do budoucna bude nutné Temelín dostavět, abychom pokryli své energetické potřeby. Pro 71 procent obyvatel je provoz elektrárny bezpečný. Dvě třetiny lidí z okolí elektrárny zastávají názor, že se elektrárna chová vůči veřejnosti otevřeně. Tři pětiny obyvatel, kteří žijí v oblasti do 13 km od jaderné elektrárny, tj. v zóně havarijního plánování, považují existenci elektrárny za přínos pro svou obec.

 

Citované výsledky pocházejí z regionálního reprezentativního výzkumu STEM provedeného pro společnost ČEZ. STEM provedl výzkum  metodou kvótního výběru ve dnech 16.–30. října 2012 na souboru 518 respondentů reprezentujících obyvatelstvo okolí elektrárny do vzdálenosti cca 20 km.

STEM dlouhodobě sleduje názory obyvatel obcí z okolí Temelína na činnost a potřebnost jaderné elektrárny. V časové řadě průzkumů od roku 2000 se mezi obyvateli regionu výrazně posílil názor, že jaderná elektrárna Temelín dodává do sítě energii, kterou potřebujeme. V posledních dvou letech tento názor zastává 80 % obyvatel okolí elektrárny. V porovnání s rokem 2011 ubylo jednoznačných odpovědí na obou stranách. Podobný jev byl v aktuálním průzkumu pozorován i u jiných otázek a souvisí nejspíše s tím, že provoz elektrárny a obecně otázka jaderné elektrárny přestala být (na rozdíl od situace krátce po havárii v japonské Fukušimě) silným mediálním tématem.

„Jaderná elektrárna Temelín dodává energii, kterou potřebujeme.“

Pramen: STEM pro ČEZ, Okolí Temelína 10/2012

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
bezpečnost, jaderná elektrárna, názor veřejnosti, Temelín